Zadatek - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadatek - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

ZADATEK
Pojęcie
Zadatek to pewna suma pieniężna lub rzecz dana przy zawarciu umowy. Zadatek to element swoistej czynności prawnej, o charakterze realnym, który wywołuje zespół określonych następstw prawnych. Suma wręczana tytułem zadatku stanowi zazwyczaj niewielki ułamek świadczenia pieniężnego, należnego z umowy. Skutki
Rola zadatku ujawnia się w razie niewykonania umowy z powodu okoliczności, za które dłużnik ponosi wyłączną odpowiedzialność. Wierzyciel może bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli go sam dał może żądać sumy dwukrotnie wyższej. Roszczenie to ulega 10 letniemu przedawnieniu. Wierzyciel nie może domagać się uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych.
Wierzyciel nie musi korzystać z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy i zachowania lub zapłaty zadatku, lecz może obstawać przy umowie, domagając się jej wykonania. Dłużnikowi nie przysługuje prawo do zwolnienia się z zobowiązania. Jeżeli dłużnik spełni świadczenie, pieniądze lub rzeczy dane tytułem zadatku zalicza się na poczet świadczenia tej strony, które je dala.
Rozwiązanie umowy na skutek zgodnego oświadczenia woli stron albo mocą orzeczenia sądu powoduje zgaśnięcie zastrzeżenia zadatku. W takim wypadku należy zwrócić zadatek. Zwrot zadatku ma również miejsce, gdy niewykonanie umowy nastąpiło w skutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz