Zadanie – rozliczanie działalności pomocniczej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1813
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadanie – rozliczanie działalności pomocniczej - strona 1 Zadanie – rozliczanie działalności pomocniczej - strona 2 Zadanie – rozliczanie działalności pomocniczej - strona 3

Fragment notatki:

Zadanie – rozliczanie działalności pomocniczej
W przedsiębiorstwie produkcyjnym funkcjonują dwa wydziały działalności pomocniczej: kotłownia i
wydział transportowy, wydział podstawowy oraz komórki zarządu. W tabeli poniżej podane są
informacje o przekazanych świadczeniach.
Odbiorca świadczeo
Kotłownia
Wydział transportowy
Wydział podstawowy
Zarząd
razem
Świadczenia wydziału kotłowni
(w tonach)
100
400
100
600
Świadczenia wydziału
transportowego (w km)
2 000
3 000
1 000
6 000
Rzeczywiste koszty kotłowni
16 000 zł
Rzeczywiste koszty wydziału transportowego
54 000 zł
Stawka kosztów planowanych kotłowni
55 zł/ 1 tonę pary
Stawka kosztów planowanych wydziału transportowego
10,25 zł/1 km
Proszę dokonad rozliczenia świadczeo wzajemnych stosując metody: bezpośrednią, stopniową,
układu równao, stawek częściowo planowanych, częściowo rzeczywistych, stawek planowanych
Rozwiązanie
a) metoda bezpośrednia
pomija się świadczenia wzajemne
stawka kotłowni = 16 000 zł/ (400+100) t = 32 zł/t
stawka wydziału transportowego = 54 000 zł/ (3 000+1 000) t = 13,5 zł/km; zamiast stawki można
policzyd procentowy udział każdego z odbiorców świadczeo w świadczeniach danego wydziału
pomocniczego a następnie mnożyd te udziały przez rzeczywiste koszty danego wydziału
pomocniczego pamiętając o pominięciu świadczeo wzajemnych
rozliczenie kosztów
kotłownia
koszty
transportowy
16 000
podstawowy
54 000
zarząd
razem
70 000
1
zarejestrowane
rozliczenie
kotłowni
=32 x 400=12
800
0
-54 000
=13,5 x
3 000=40 500
=13,5 x
1 000=13 500
0
0
rozliczenie
wydziału
transportowego
koszty po
rozliczeniu
=32 x 100= 3
200
53 300
16 700
70 000
-16 000
0
b) metoda stopniowa
kotłownia przekazała na rzecz wydziału transportowego świadczenia o wartości: 100/600 x 16 000 zł
= 2 666,67 zł
wydział transportowy przekazał na rzecz kotłowni świadczenia o wartości 2000/6000 x 54 000 =
18 000
rozliczanie zaczynamy od wydziału transportowego ponieważ otrzymał on w zł mniej świadczeo od
kotłowni niż kotłowania od transportowego
stawka wydziału transportowego 54 000 zł/6 000 km = 9 zł/km
kotłownia
koszty
zarejestrowane
transportowy
16 000
podstawowy
zarząd
54 000
razem
70 000
rozliczenie
18 000
transportowego
-54 000
= 9 x3 000= 27 000
= 9 x 1000 = 9
000
0
razem
34 000
0
27 000
9 000
70 000
rozliczenie
kotłowni
-34 000
-
= 68 x 400 = 27 200
= 68 x 100 = 6
800
0
koszty po
rozliczeniu
0
0
=27 200+27 000=54 =
70 000
9 000+6 800=15
200
800
Koszty kotłowni podlegające rozliczeniu: 16 000 (rzeczywiste koszty) + 18 000 (koszty świadczeo
udzielonych kotłowni przez wydział transportowy) = 34 000
2
stawka kotłowni 34 000 zł/500 t = 68 zł/t (500 t ponieważ zakładamy, że kotłownia nie świadczy usług
na rzecz wydziału transportowego)
c) metoda układu równao
koszty kotłowni = 16 000 +2000/6000 x koszty świadczeo transportowego
koszty transportowego = 54 000 + 100/6000 x koszty świadczeo kotłowni
koszty kotłowni = 16 000 +1/3 x koszty świadczeo transportowego ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz