Zadania z dynamiki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania z dynamiki - strona 1

Fragment notatki:

Dynamika-Praca Zadanie 1 Żaglowiec o masie m porusza się ruchem prostoliniowym pod wpływem działającej stałej siły. Zależność przebytej przez  niego drogi od czasu wyraża się zależnością:  C Bt At s + + = 2 . Znaleźć zależność wykonanej przez siłę wiatru pracy od  czasu. Zadanie 2  Na motorówkę płynącą na północ działa siła wiatru  0 F  . Kierunek wiatru zmienia się według zależności  s B ⋅ = α , gdzie  α - kąt między kierunkiem siły  0 F   i przemieszczeniem s (B=const). Znaleźć pracę wykonaną przez wiatr, jeżeli jego  kierunek zmienił się z południowego na wschodni. Zadanie 3 Wiatr wiejący z szybkością v0 = 20m/s działa na żagiel o powierzchni S = 25m2 siłą  2 ) ( 2 0 v v S a F − ⋅ ⋅ ⋅ = ρ , gdzie a -  niemianowany współczynnik,  ρ - gęstość powietrza,  v - szybkość łodzi. Znaleźć warunki, przy których moc wiatru będzie maksymalna. Znaleźć pracę wykonaną przez wiatr  w czasie 60s, jeżeli a = 1 , v = 15m/s,  3 / 2 , 1 m kg = ρ . Zadanie 4 Siła napędzająca samochód zmienia się wraz z przesunięciem według zależności: F = D + Bs. Znaleźć pracę wykonaną  przez tę siłę na odcinku drogi (s1, s2). Zadanie5 Szybkość pojazdu, którego masa równa się  m  zmienia się według zależności:  v = D + Bt + Ct2.    Znaleźć pracę siły napędzającej pojazd w przedziale (t1,t2). Zadanie6 Rower jedzie na pewnym odcinku ruchem prostoliniowym siła i kierunek wiatru zmieniają się według zależności: F = F0  + C s,      α = B s. Wyznaczyć pracę wykonaną przez wiatr na odcinku drogi (s1, s2). Zadanie 7 Zderzają się centralnie dwie kule niesprężyste o masach m = 4kg i M = 5kg poruszające się z szybkościami v1 = 3 m/s i v2  = 6 m/s. Obliczyć szybkość kul po zderzeniu. Zadanie 8  Dwie kule o masach M = 8 kg i m= 4 kg poruszające się po tej samej linii prostej zatrzymują się w zderzeniu centralnym.  Określić prędkość większej kuli przed zderzeniem, jeżeli mniejsza kula poruszała się z prędkością v1  =3 m/s. Zadanie 9  Platforma kolejowa o masie m1=19ton porusza się z prędkością v=20km/h. Na platformie znajduje się armata o masie  m2=1,5 tony, której lufa skierowana jest poziomo w kierunku ruchu platformy. Jaką szybkość v2 uzyska platforma po  wystrzale z armaty, jeżeli pocisk  o masie m3=60kg wylatuje z szybkością v1=800m/s? Zadanie 10 Kula wylatuje z lufy karabinu z szybkością v1 = 600 m/s, masa kuli wynosi m = 10g, masa karabinu M=3,75kg.  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz