Zadania publiczne - omówienie (I sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 399
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania publiczne - omówienie (I sem) - strona 1

Fragment notatki:

ZADANIE PUBLICZNE = ZADANIE ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ:
-przydzielane organowi administracji na podstawie przepisów prawa,
-składają się na zakres rzeczowy działania organu
-źródłem zadania może być norma konstytucyjna, ustawowa, którą określamy mianem normy zadaniowej, z tej normy wynika cel działania który stawiany jest organowi administarcji publicznej, związany z realizacją określonych potrzeb społecznych
-dzieli się na pomniejsze zadania, szczegółowo normowane w różnych aktach, licznych ustawach
-zadania administracji rządowej wchodzą w skład działów administracji rządowej
-zadania samorządu terytorialnego wymienione są w ustawach o gminach, powiatach, województwach
-na gruncie normy zadaniowej - organ nie może podejmować działań władczych
CECHY PRZESĄDZAJĄCE O PUBLICZNYM CHARAKERZE ZADANIA:
-określony przedmiot
-podmiot wykonujący to zadanie
-czy wykonawca ma obowiązek wykonywania tego zadania,a w sytuacji jego nie wykonania czy ponosi odpowiedzialność
-nie koniecznie musimy zwracać uwagę na formę wykonania zadania
-wykonywanie zadań publicznych przez podmioty prywatne niekoniecznie oznacza utratę charakteru publicznego, musi istnieć wola państwa do tego cy przestało być zadaniem publicznym [przemawiają za tym względy ekonomiczne sprawności działania]
KOMPETENCJA:
-brak uniwersalnej definicji -powinna wynikać z prawa
-przysługują podmiotom, organom państwa, nie mogą przysługiwać podmiotom niepaństwowym
-w literaturze prezentuje się następujące sposoby rozumienia:
*jako uprawnienie
*jako obowiązek
*jako uprawnienie i obowiązek jednocześnie - prof. Dawidowicz - wynika to z samego pojęcia kompetencji podmiotu administracji publicznej, muszą wykonywać zadania w określony sposób → ciągły, realizując jeden cel, przystępują do realizacji następnego
-możność działania w określonej sferze działania, upoważnienie do realizacji zadań w różnych formach
pion organów ma te same zadania, nie mogą one ich realizować w ten sam sposób, np. jeden organ może wydać decyzję, a inny dokona czynności materialno - technicznej, a inny wyda akt normatywny. Na gruncie tych samych zadań będą mieć w gruncie rzeczy inne kompetencje.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz