Zadania i funkcjonowanie controllingu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 826
Wyświetleń: 1757
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania i funkcjonowanie controllingu - strona 1 Zadania i funkcjonowanie controllingu - strona 2 Zadania i funkcjonowanie controllingu - strona 3

Fragment notatki:


ZADANIA CONTROLLERA Planowanie
Wspieranie procesu planowania poprzez przygotowywanie wariantów decyzyjnych
Pozyskiwanie informacji o przychodach i kosztach wariantów
Zwrócenie uwagi kierowników na podejmowanie decyzji zgodnych z celami firmy
Podejmowanie wysiłków na rzecz przestrzegania zasad racjonalności decyzji
Tworzenie systemu planowania
Opracowanie instrukcji wskazującej kto, w jakiej kolejności i zakresie uczestniczy w procesie planowania
Prowadzenie szkoleń z zakresu metodycznego, instrumentalnego wspierania procesu planowania
Przygotowanie właściwych formularzy
Kontrola
Ocena realizacji planów
Analiza odchyleń negatywnych i pozytywnych dla poznania przyczyn ich powstania
Opracowanie propozycji poprawy wyników
Dostarczanie informacji
Analiza popytu i podaży informacji
Ustalenie zakresu i rodzaju informacji tak aby dostarczać tylko tych danych które są użyteczne dla ich odbiorców przy podejmowanej przez nich decyzji
Przygotowanie informacji we właściwy sposób: aktualność, obiektywizm, adekwatność do potrzeb
Pozostałe:
Zadania sfery organizacyjnej w sferze czasu pracy i kompetencji
Zadania związane z rozszerzaniem i zmienianiem warsztatu narzędzi zarządzania kierowników wraz z kumulacją wiedzy i doświadczenia
Doradztwo
Sylwetki controllerów: Rejestrator - otoczenie stabilne, statyczne - wykorzystuje informacje wyłącznie ze sprawozdań finansowych, dostarcza dane wyłącznie o minionych okresach
Nawigator - grupa najczęściej spotykana, otoczenie zmienne: umiarkowane, dynamiczne
Innowator - otoczenie burzliwe, dynamiczne. Szybko orientuje się w zachodzących zmianach
PROCEDURA WDRAŻANIA CONTROLLINGU Przygotowanie
Pozyskanie wstępnej akceptacji naczelnego kierownictwa firmy
Określenie głównych celów dla controllingu
Powołanie zespołu wdrożeniowego i ekspertów zewnętrznych
Edukacja kadry kierowniczej i załogi uczestniczącej w procesie controllingu
Diagnoza obszarów istotnych dla działania controllingu
Zapoznanie zespołu wdrożeniowego z obowiązującymi instrukcjami, normami i normatywami
Wytyczenie kierunków modernizacji systemu organizacji i zarządzania
Wybór ogólnej koncepcji rozwoju controllingu w firmie
Projektowanie
Wyznaczanie warunków wdrożenia projektów
Wyodrębnienie organizacyjne ośrodków odpowiedzialności
Projektowanie systemu ewidencyjnego i informacyjnego dla controllingu
Budowa systemu budżetowania operacyjnego dla kierowników centrów
Wprowadzenie controllingowego systemu oceny pracy centrów
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz