Wdrożenie controlingu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wdrożenie controlingu - strona 1 Wdrożenie controlingu - strona 2 Wdrożenie controlingu - strona 3

Fragment notatki:


Wdrożenie controllingu   Przedsiębiorstwa prawidłowo funkcjonują i rozwijają się jedynie dzięki odpowiedniej wiedzy  i wyobraźni kadry zarządzającej. W przypadku małych podmiotów zarządzanie odbywa się zwykle tzw. metodą gospodarską (sytuacja, gdy jedna osoba posiada aktualne i sprawdzone informacje o procesach zachodzących wewnątrz podmiotu). W przypadku większych przedsiębiorstw, decyzje zapadają na niższych poziomach decyzyjnych. W takiej sytuacji podjęcie przez decydentów prawidłowych decyzji staje się poważnym wyzwaniem. Wtedy też idealnym rozwiązaniem wydaje się powołanie komórki odpowiedzialnej za dostarczanie i analizę informacji. To właśnie dostarczanie w odpowiednim czasie odpowiednich informacji, które będą wspierać Zarząd przedsiębiorstwa w podejmowaniu najbardziej optymalnych decyzji jest głównym zadaniem i zaletą funkcjonowania komórki controllingu w organizacji.
 
Controlling to koncepcja wspierająca zarządzanie przedsiębiorstwem przy wykorzystaniu szeregu narzędzi i metod, która ma na celu prowadzić przedsiębiorstwo w kierunku wyznaczonych celów. Controlling ma za zadanie koordynować i zespalać procesy planowania, wymiany informacji i kontroli, a w dalszej perspektywie musi służyć zwiększaniu dochodowości działań, wpływać na rozwój przedsiębiorstwa i prowadzić do usprawnienia gospodarowania zasobami oraz wzrostu aktywności na rynku.
    Główne etapy i zasady wdrażania controllingu stosowane przez CoRaZa   Wdrożenie controllingu etap 1: analiza możliwości i potencjału firmy - stworzenie strategii Należy ogólnie podzielić obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz dokonać ich dokładnej analizy pod kątem słabych i mocnych stron. Dzięki temu możliwym staje się poznanie kluczowych czynników sukcesu w poszczególnych obszarach funkcjonowania oraz przeszkód mogących istotnie wpływać na ograniczenie dalszego rozwoju wynikającego z wdrożenia controllingu.
Analiza słabych i mocnych stron organizacji pozwala na wstępnie wytyczyć ścieżki rozwoju, zaplanować działania pozwalające poprawić słabe strony oraz w późniejszych etapach określić jakie narzędzia controllingu powinny zostać wykorzystane w organizowanym systemie controllingu.
 
Wdrożenie controllingu etap 2:   badanie i reorganizacja struktury firmy Wykorzystanie controllingu wiąże się ze stworzeniem struktur organizacyjnych pozwalających delegować zadania, dzielić odpowiedzialność pomiędzy wszystkimi pracownikami oraz wyznaczać zakres czynności poszczególnych komórek organizacyjnych.
Należy bardzo dokładnie przeanalizować bieżącą strukturę organizacyjną: jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa powinny zostać umiejscowione w sposób hierarchiczny, należy określić kompetencje, zadania oraz odpowiedzialność poszczególnych jednostek.


(…)

… typu workflow pozwalającego śledzić procesy zachodzące w organizacji oraz precyzyjnie określać w jakiej komórce, u jakiego pracownika i na jakim etapie znajduje się nawet najmniejsze, realizowane zadanie.
 
Wdrożenie controllingu etap 10: rozpoczęcie pracy działu controllingu (typowe)
Wcześniejsze działania pozwalają przygotować komórkę controllingu do prawidłowego realizowania postawionych zadań. Samo rozpoczęcie pracy, już na samym wstępie, wymaga wykonania (zgodnie z najlepszą praktyką) czynności niezwiązanych jeszcze bezpośrednio z wyznaczonymi zadaniami. Najczęściej rozpoczęcie pracy działu controllingu polega na:
a)  ustaleniu szczegółowości struktury danych polegającej na podziale kategorii kosztów i przychodów na potrzeby kontrolingu, które niekoniecznie muszą pokrywać się ze strukturą…
… organizacyjnych oraz pracowników muszą wynikać i być podporządkowane celom i strategii organizacji wynikającej z wcześniejszej analizy możliwości i potencjału.
Należy również wyznaczyć liderów komórek, zakres uprawnień, odpowiedzialności i czynności poszczególnych pracowników w danej komórce organizacyjnej.
 
Wdrożenie controllingu etap 5: zatwierdzenie przez zarząd nowych struktur oraz strategii
Rozpoczęcie…
… już wstępnie przetworzone i wychwycić ewentualne nieprawidłowości w komunikacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi.
 
Informatyzacja komórki controllingu musi pozwalać analizować firmę w różnych układach i przekrojach. Wykorzystywane narzędzie business intelligence powinno pozwolić w łatwy sposób połączyć ze sobą wszystkie bazy, w których przechowywane są informacje z poszczególnych komórek organizacyjnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz