Zachowanie grupowa w organizacji - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zachowanie grupowa w organizacji - omówienie - strona 1 Zachowanie grupowa w organizacji - omówienie - strona 2 Zachowanie grupowa w organizacji - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

ZACHOWANIA GRUPOWE W ORGANIZACJI:
Cele jednostki Cele organizacji
GRUPA – co najmniej dwie osoby kierowane przez osobę trzecią
KOMITET – grupa powołana do powzięcia decyzji
ZESPÓŁ – grupa złożona z trenera i jego współpracowników
KOŁO – grupa osób, które współpracują dla rozwiązania konkretnych celów.
FUNKCJE GRUP:
- utrzymują i wzmacniają zachowanie i postawy oraz normy i wartości członków;
- zaspokajają potrzeby akceptacji, pozycji i bezpieczeństwa
- umożliwiają wykształcenie nieformalnych kanałów komunikowania się
- członkowie grupy udzielają sobie nawzajem wsparcia.
CECHY GRUPY:
- przywództwo
- akceptowane normy i wartości grupowe
- jedność, zwartość (swoista solidarność)
EWOLUCJA GRUPY (ETAPY ŻCYIA):
1. Narodzenie (kształtowanie norm zasad funkcjonowania)
2. Bunt (ścierają się wartości i osobowości)
3. Dojrzałość (w oparciu o ustrukturowane normy i wartości powstaje tożsamość grupy – grupa
staje się spójna)
4. Rozwiązanie ( następuje rozwiązanie grupy)
NORMY GRUPOWE
Założenia i oczekiwania grupy jako całości wywodzące się z zasad etyki i moralności
ROLA NORM GRUPOWYCH
Korygują wszelkie odchylenia od przyjętych standardów za pomocą instrumentów formalnych i
nieformalnych
Przykłady:
- wszelkie regulaminy
- krytyka słowna itd.
METODY UZYSKIWANIA ZWARTOŚCI GRUPY:
- Identyfikacja jednostki z celami grupy (organizacji)
- Wykonywanie konkurencyjnych ale spójnych zadań (rywalizacja)
- Intensywność oddziaływań, rozumiana jako częstość spotkań (relacji)
- Ujednolicenie losów
SOLIDARNOŚĆ (BUZZO I SHEA)
- jest czynnikiem zdeterminowanym przez 3 zmienne:
=====================================
Współzależność
Działań
===

Współzależność
wyników
Wybór zachowań  =========
Siła
grupy
Determinanty efektywności grupy:
1. Cele powinny być jasno sprecyzowane (najlepiej na piśmie)
2. Jasno zdefiniowany układ zadań i uprawnień (zakres)
3. Prawidłowo określona liczebność grupy
4. Rozważne wybranie przywódcy
5. Prace zespołu powinny być oparte o plany i harmonogram
KATZBACH I SMITH
1. Efektywność grupy zależy od umiejętności, odpowiedzialności i zaangażowania jej
członków
2. granice efektywności wyznacza wierzchołek ostrosłupa równoramiennego
3. im bliżej wierzchołka tym efektywność grupy maleje
ZACHOWANIE MIEDZYORGANIZACYJNE I PODSTAWOWE RELACJE Z OTOCZENIEM
Siły oddziałujące na organizacje:
Siły zewnętrzne:
- centrale związkowe
- lobbyści
- klienci (dostawcy i odbiorcy)
- konkurenci
- władze i instytucje państwowe
Siły wewnętrzne:
- Interesariusze wewnętrzni
- Właściciele (akcjonariusze)
- rada nadzorcza
- związki zawodowe
PROCES KSZTALTOWANIA RELACJI Z INTERESARIUSZAMI
Wyższy potencjał:
1. większa firma
2. większy udział w rynku
3. lepsze technologie
Kształtowaniu relacji z interesariuszami w wymiarze strategicznym służą rozmaite strategie cząstkowe
które najogólniej podzielić można na 3 rodzaje:
1. strategia ofensywna Np. klient nasz pan
2. strategia defensywna Np. strategia liska chytruska
3. strategia stabilizacji Np. strategia zrównoważonego ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz