Zaburzenia sprawności intelektualnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zaburzenia sprawności intelektualnej - strona 1 Zaburzenia sprawności intelektualnej - strona 2

Fragment notatki:

ZABURZENIA SPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ (INTELIGENCJI).
- LEKKIE UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE (50-69 IQ w teście Wechslera) mogą występować w schizofrenii bądź być skutkiem schizofrenii.
- STANY PRZEMIJAJĄCYCH OPÓŹNIEŃ ROZWOJU - zależne od zaniedbań środowiskowych, które w normalnych warunkach wracają do normalności, nie mają nic wspólnego z IQ.
- OTĘPIENIE (demencja) - wyraźne obniżenie osiągniętego już poziomu sprawności umysłowej. Chorzy wymagają pomocy osób trzecich.
- OTĘPIENIE RZEKOME - występuje ZESPÓŁ GANSERA - traktowany jako psychoza więzienna (w 99% występuje u więźniów), charakterystyczne są tzw. „wypowiedzi obok”.
WYKŁAD VI 7.11.07
IX ZABURZENIA OSOBOWOŚCI
4 PODSTAWOWE KONCEPCJE/NURTY
1.osobowość wynikiem dziedziczenia/osobowość uwarunkowana genetycznie - zaliczamy tu koncepcje typologiczne; konstytucja i temperament warunkują rozwój osobowości.
2. koncepcje dynamiczne/psychodynamiczne - źródła w dynamice; popędy i potrzeby; zaliczamy tu wszystkie teorie psychoanalityczne (Freud, Horney, Adler, Fromm). Zarówno rozwój osobowości zdrowej jak i zaburzonej jest związany z czynnikiem społeczno-kulturowym.
3. koncepcje opisowe (deskryptywne) - teorie cech osobowości
4. poznawczy aspekt - poznawcza psychologia osobowości - ujęcie systemowe.
- KONSTYTUCJONALNE TEORIE TYPOLOGICZNE
E.KRETSCHMER
Z jego obserwacji klinicznych wypłynęły dwa założenia:
- określony typ budowy ciała predysponuje do określonych zaburzeń psychicznych
- kontinuum ilościowe od zdrowia psychicznego, zaburzeń osobowościowych, po zaburzenia psychiczne
ZP - ZO - ZabP
Zaburzenia psychiczne w formie psychoz stanowią inną jakość. Koncepcję ilościowego kontinuum podjęli również przedstawiciele koncepcji dynamicznych.
Kretschmer wyróżnił 3 normy:
- budowa ciała leptosomatyczna (charakter, temperament leptosomiczny). Szczupły, wysoki, długie kończyny dolne i górne
Osobowość - schizotymia(ZP) - schizoida(ZO) - schizofrenia(ZabP)
- budowa ciała pykniczna - niewysoki, kończyny krótsze, ludzie otwarci, towarzyscy
Osobowość - cyklotymia(ZP) - cykloidia(ZO) - cyklofrenia(ZabP) (psychoza maniakalno depresyjna=choroba dwubiegunowa, afektywna)
- budowa ciała atletyczna - dobrze umięśniony; „mniejszy Gołota”
Osobowość - epileptotymia(ZP) - epileptoida(ZO) - epilepsja(ZabP)
Profesor Brzeziński rozwinął typologię Kretschmera. Stwierdził, że nie zawsze można zaliczyć kogoś konkretnie do jednej budowy ciała.


(…)

… - skirtotymia(Z P) - skirtoidia(ZO) - duża histeria(ZabP)
Nieformalna wersja: histerotomia - histeroidia - histeria
Jest to skłonność do burd, kłótliwość, romantyzm, związki emocjonalne z innymi ludźmi. Przyporządkowano naród Polski tym cechom budowy dysplastycznej.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz