Psychopatologia - wykład 11

Nasza ocena:

5
Pobrań: 420
Wyświetleń: 3528
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychopatologia - wykład 11 - strona 1 Psychopatologia - wykład 11 - strona 2 Psychopatologia - wykład 11 - strona 3

Fragment notatki:

Cały materiał składa się z 5 stron zapisanych w formacie docx. Temat wykładu brzmiał: schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii i urojeniowe. W notatce opisane zostały następujące zagadnienia: schizofrenia, etiologia, czynniki genetyczne, neuroprzekaźniki, czynniki psychodynamiczne i rodzinne, stres i czynniki psychospołeczne, urojenia, kategorie urojeń, halucynacje, zaburzenia myślenia, cechy pisma, schizofrenia prosta, schizofrenia hebefreniczna, schizofrenia katatoniczna, schizofrenia paranoidalna, leczenie schizofrenii, cechy malarstwa schizofreników. Ponadto w notatce zostały zawarte informacje o tym jaka jest klasyfikacja schizofrenii wg ICD-10, jakie są ogólne kryteria schizofrenii wg ICD-10.

WYKŁAD 11 - SCHIZOFRENIA, ZABURZENIA TYPU SCHIZOFRENII(SCHIZOTYPOWE) I UROJENIOWE [F20-F29]
Schizofrenia
Przewlekła choroba psychiczna, przebiegająca z objawami dezintegracji psychicznej i prowadząca do upośledzenia funkcjonowania indywidualnego i społecznego.
Twórca terminu „schizofrenia” : Bleuler - 1911 - Schizofrenia (Schizophrenia), gr. Schizein (rozszczepić) + phren (dusza)
Etiologia: (choroba biednych i bogaczy)
- czynniki genetyczne
- czynniki przed- i okołoporodowe
- układy neuroprzekaźnikowe ocen
- czynniki psychodynamiczne i rodzinne
- stres i czynniki psychospołeczne
- hipoteza predyspozycji - stresu
Czynniki genetyczne:
- Przekazywana jest skłonność do całego spektrum zaburzeń, przejawiających się trudnościami przystosowania, cechami lub zaburzeniami osobowości, a nawet innymi psychozami (CHAD)
- geny odpowiedzialne za lateralizację i kompetencje językowe w pseudoautosomalnym regionie chromosomów - badania adopcyjne i badania bliźniąt
Czynniki przed- i okołoporodowe:
- infekcje wirusowe w drugim trymestrze ciąży (drobne wady ektodermalne - linie papilarne, oun)
- urazy okołoporodowe - hipoksja
Neuroprzekaźniki
- koncepcja dopaminowa (nadczynność projekcji DA do układu limbicznego, niedoczynność projekcji DA ze śródmózgowia do kory)
- koncepcja serotoninowa (5-HT) (hamowanie projekcji DA mezo-fostalnej (?)za pośrednictwem receptora 5-HT2A)
- rola innych neuroprzekaźników: GABA, Glu, NA.
Czynniki psychodynamiczne i rodzinne
- fiksacja paranoidalno-schizoidalna (Klein) na wczesnych stadiach rozwoju, uruchomienie prymitywnych mechanizmów obronnych - nieprawidłowe wzorce komunikacji w rodzinie
- silnie naładowany emocjonalnie i krytykujący styl komunikacji w rodzinie (natarczywy, ingerujący, wywołujący poczucie winy)
Stres i czynniki psychospołeczne
- DISTRES
- nadmierna stymulacja bodźcami psychospołecznymi (przy niskiej kompetencji)
- brak stymulacji - pogłębienie objawów ubytkowych
- emigranci, status społeczny
Wykres
Czynniki genetyczne + okołoporodowe + inne biologiczne
Nieprawidłowości neurorozwojowe niektórych struktur
Zaburzenia przetwarzania informacji „metabolizmu informacyjnego” + osłabienie procesów wywołanych negatywnymi bodźcami
Niewłaściwy rozwój kompetencji społecznych + czynniki rodzinne i środowiskowe
Osobowość przedchorobowa (schizoidalna, schizotypowa) + stres (najczęściej przy zmianie ról społecznych)
SCHIZOFRENIA
Klasyfikacja ICD-10:
F20 -schizofrenia


(…)

… i omamy (tj. urojenia prześladowcze, odnoszące, wysokiego urodzenia, szczególnej misji, zmiany postaci ciała, głosy zagrażające lub nakazujące, omamy węchowe lub dotykowe, wrażenia seksualne lub cielesne innego rodzaju)
- spłycenie lub niedostosowanie afektu, objawy katatoniczne lub rozkojarzenie wypowiedzi nie dominują w obrazie klinicznym, choć mogą występować z mniejszym nasileniem
Przebieg…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz