Zaburzenia osobowości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zaburzenia osobowości - strona 1 Zaburzenia osobowości - strona 2 Zaburzenia osobowości - strona 3

Fragment notatki:


Zaburzenia osobowości . Symptomy:
Cechy osobowości wyostrzone, wyolbrzymione, znacznie odbiegające od normy - utrudniają współżycie z innymi, narażają jednostkę i jej otoczenie na cierpienie
Zaburzeniom towarzyszą:
Niezadowolenie z siebie
Hipochondria
Gwałtowne zachowania
Agresja i autoagresja (autoagresja niekoniecznie musi być widoczna - obgryzanie skórek, kostek, paznokci do krwi…)
Problemy z alkoholem czy narkotykami; ale też uzależnienie od zakupów, gier komputerowych
Osobowość paranoiczna - nieufność; podejrzliwość; chłód uczuciowy; unikanie bliskich kontaktów z innymi (nawet gdy druga strona wykazuje chęć nawiązania kontaktu); przypisywanie innym wrogich zamiarów; nadmierna wrażliwość na niepowodzenia; skłonność do pamiętania zniewag, krzywd; spiskowe wyjaśnianie biegu wydarzeń
Osobowość typu Borderline - skrajne poglądy i uczucia (miłość - nienawiść), silna potrzeba bycia otoczonym uwagą i opieką, zdarza się odwrócenie poglądów i sympatii (czarne - białe), skłonność do angażowania się w niestabilne związki, groźby, działania samouszkadzające, stałe uczucie pustki
Osobowość dyssocjalna (psychopatyczna) - lekceważenie potrzeb i uczuć innych; utrwalona postawa nieodpowiedzialności, lekceważenie norm społecznych; działania impulsywne, gwałtowne; niezdolność przeżywania poczucia winy i uczenia się na błędach; częste kłopoty z prawem, uzależnienia
Osobowość unikająca - przesadna wrażliwość na odrzucenie - obawa przed zmianą sytuacji, wyzwaniami, nowymi znajomościami; na przejawy krytyki reaguje zerwaniem relacji; odczuwanie ciągłego napięcia i niepokoju; błyskawicznie wycofują się z kontaktów społecznych, gdy ktoś nie akceptuje tego, co mówią lub robią (krytyka stroju może spowodować zerwanie relacji)
Osobowość histeryczna - reakcja na sytuacje egzaltowane, nademotywne, teatralne; uczucia powierzchniowe; działa instynktownie, kieruje się głównie emocjami; nadmiernie koncentruje się na atrakcyjności fizycznej, łatwo podlega wpływom innych
Przyczyny:
Biologiczne, środowiskowe, wadliwe funkcjonowanie mechanizmów obronnych
Zaburzenia ujawniają się w dzieciństwie, okresie dojrzewania, trwają w życiu dorosłym
Diagnoza:
Stwierdzenie powtarzającego się sposobu zachowania i przeżywania
Nieadekwatnie intensywne emocje
Trudności w panowaniu nad impulsami w stopniu uciążliwym dla pacjenta i otoczenia
Wykluczenie innych zaburzeń i uszkodzeń OUN
Zaburzenia obsesyjno- kompulsywne
Symptomy
Uporczywe, natrętne myśli, pojawiające się wbrew woli
Występowanie przykrych lub dziwacznych myśli połączonych z przymusem wykonywania określonych czynności


(…)

… te mają poczucie osamotnienia. Jeżeli lęki są długotrwałe to często jest tak, że zaczynają się przeradzać w fobie (np. fobia szkolna - nauczyciel sam sobie nie poradzi; zaburzenia są nasilone; pojawiają się symptomy somatyczne - wymioty, ból brzucha, zawroty głowy Fobie
Symptomy - silny, nieuzasadniony lęk pojawiający się w określonych sytuacjach, tendencja do unikania tych sytuacji
Agorafobia - lęk…
… (mogą być skutkiem ZOK)
Problemy z uczeniem się - dziecko czyta 50 razy ten sam fragment czytanki
Fobie (może wystąpić nawet kilka ich rodzajów)
Stres
Zespół Touretta - jego objawy np. dotykanie przedmiotów, tiki mogą przypominać ZOK
Trichotillomania
Zachowania lękowe - w okresie wczesnego dzieciństwa są naturalną sytuacją (dzieci boją się potworów...); często są spowodowane niewłaściwym funkcjonowaniem rodziny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz