Zabór pruski

Nasza ocena:

5
Pobrań: 805
Wyświetleń: 3024
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zabór pruski - strona 1 Zabór pruski - strona 2

Fragment notatki:

ZABÓR PRUSKI 1. Dążenia Germanizacyjne na Śląsku: 1763 przyłączenie Śląska do Prus.
1763 ustawa szkolna General-Schul-Reglement (obowiązek szkolny (po raz pierwszy) dla wszystkich dzieci 6-13 lat; koszty budowy szkół i ich utrzymanie na gminy i właścicieli folwarków; pensja nauczycieli wypłacana przez gminy)
Szkoła o charakterze dwujęzycznym, represje nauczycieli za nieznajomość niemieckiego;
Kolonizacja: sprowadzono na Śląsk około 62tys. kolonistów niemieckich zakładając 150 czysto niemieckich wsi;
Wolna Prus z Napoleonem przyczyniła się do zelżenia nacisku germanizacyjnego;
2. Losy szkolnictwa polskiego na ziemiach zaboru pruskiego: 1797 Południowopruska Komisja Edukacyjna wzorowana na KEN (dzięki niej szkolnictwo polskie uzyskało całkowitą niezależność od pruskich władz centralnych)
Działalność ministra Vossa : - nacisk na szkolnictwo ludowe; - główny oręż w walce o germanizację ludności polskiej; - szkoły miejskie - kierunek przemysłowy; - dążył do uwolnienia wszystkich szkół spod wpływów kleru i całkowitemu podporządkowania ich państwu; - popierał działalność szkół symultalnych;
Liceum Warszawskie : - 1800 Warszawskie Towarzystwo Nauk (prezesi: S. Staszic J.U. Niemcewicz) - 1804 Urządzenie Królestwa Liceum Warszawskiego * 3 poziomy (kurs przygotowawczy, szkoła literacka i kursy poboczne) * najniższe 2 klasy poziom szkoły elementarnej * uczono aż 9 języków * wprowadzono naukę umiejętności: geografia, historia, matematyka, wiadomości przyrodnicze, technologia, fizyka, chemia, estetyka, filozofia, nauka moralna, religia * każdy mógł uczęszczać na lekcje muzyki, jazdy konnej, tańców * dyrektor szkoły Samuel Linde * eforat: wizytowanie lekcji, rozpatrywanie zażaleń dyrektora nauczycieli i rodziców, kierowanie egzaminem dojrzałości, zatwierdzanie publikacji liceum, wydawanie nowych podręczników * członkowie eforatu: Stanisław i Aleksander Potoccy, Onufry Kopczyński, Linde, przedstawiciele kleru: Prażmowski, Diehl
3. Organizacja szkolnictwa w Księstwie Warszawskim 1807 Izba Edukacyjna 1812 Dyrekcja Edukacji Public znej Działalność Izby Edukacyjnej na polu oświaty i ludu: * 1808 urządzenie szkół miejskich i wiejskich elementarnych; * zezwolenie na zakładanie zbiorowych szkół elementarnych; * Towarzystwo Szkolne; * dozory szkolne: elementarne, powiatowe, departamentowe * wprowadzenie egzaminów dla kandydatów dla nauczycieli * Poznań i Łowicz - dwa seminaria nauczycielskie Nauka początkowego czytania, pisania i rachowania Konstanty Wolski 1811 nowy elementarz , dodane Przepisy dla nauczycieli dających naukę początkowego czytania
Szkolnictwo średnie: * szkoły podwydziałowe różnica między wydziałowymi a podwydziałowymi polegała na różnicach w ilości klas i programach nauczania.


(…)

… nauczania miał być j. polski
Idea pracy organicznej - Karol Marcinkowski
1845 Pismo dla Nauczycieli Ludu i Ludu Polskiego
1841 Towarzystwo Naukowej Pomocy z inicjatywy Libelta
5. Znacznie Wiosny Ludów
Spolszczenie wszystkich szkół elementarnych na Śląsku w miejscowościach zamieszkałych przez Polaków, przystąpiono do zakładania w każdej szkole biblioteki polskiej
Walka o zeświecczenie szkoły i poprawienie sytuacji materialnej nauczycieli na Warmii i Mazurach
6. Szkolnictwo polskie u schyłku XIX i początkach XX:
Kulturkampf
1862 Otto von Bismarck premierem
1872 ustawa szkolna usunęła z nadzoru szkolnego kler katolicki
Walka z j. polskim, usunięcie z administracji i sądownictwa urzędników Polaków
1887 usunięcie z programu j. polskiego przez władze pruskie
7. Strajki szkolne:
1883 Jarocin - dzieci odmówiły…
… ze szczęściem społecznym
Rodzina jako jedyna instytucja wychowania młodzieży w duchu narodowym i patriotycznym
Dążenie do włączenia do zajęć szkolnych przysposobienia wojskowego
Szkoła podzielona na 5 stopni:
I - szkoła elementarna w każdej gminie * II - szkoła elementarna wyższa w każdym mieście, obejmowała naukę praktyczną, * III - szkoły praktyczne rozmaitych rzemiosł, fabryki rękodzielni * IV - szkoła
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz