Wzory do oczyszczania mechanicznego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

KRATY; -rzadkie - prześwit 40 - 200 mm;-średnie - prześwit 20 - 40 mm
gęste - prześwit 20 mm
Liczba prześwitów n=Qhmax/(b*h*Vkr) Przekrój czynny krat fkr=Qhmax/3600Vkr
Ilość skratek vsk =(a*(M+RLM)) /(365*1000); -
Rodzaje krat:-łukowa
-automatyczna schodkowa;-koszowa
SITA: -Statyczne:-wielkość otworów 0,25 -1,5 mm;-skuteczność usuwania:
(piasku 80 - 90%,zawiesiny 15-30 %, BZT5 15 - 25 %)Obrotowe:-wielkość otworu 2-4 mm; Ruchome:-wielkość otworu 1 - 3 mm x 30 - 50 mm;
-prędkość przepływu ścieków 0,2 m/s
- średnica tarczy lub bębna 2 - 6 m
- skuteczność usuwania;-Zawiesiny 5-20 %; -BZT5 5 - 10 %
ROZDRABNIARKI;-zatopione - kanałowe; -niezatopione (nożowa, młotkowa)Wydajność 500 - 5000 kg/h
Swobodne opadanie cząstek
Im większa średnica tym większa prędkość opadania
PIASKOWNIK; -Zawartość piasku w ściekach: -z kanalizy rozdzielczej -35 dm3/1000 m3 lub 0,02 dm3/Md -z kanalizy ogólnospławnej - 150-200 dm3/1000 m3 lub 0,04 dm3/Md
Prędkość opadania cząstek:- dla ruchu burzliwego (wzór Newtona)
-dla ruchu laminarnego (wzór Stokesa)
Piaskownik o przepływie poziomym
Piaskownik przedmuchiwany
( napowietrzany);-pozioma prędkość przepływu 0,25 m/s; -szerokość części przepływowej do głębokości 1:1,5 do 1:2; -szerokość komory max 4m;
-szerokość komory piaskowej 0,3 - 0,5 m; - spadek dna w kierunku komory piaskowej max 45 stopnia; -powierzchnia przekroju poprzecznego A = Qhmax/V
OSADNIKI- osadniki małe
Powierzchnia :F=(to/ts)*(Q/V0) Graniczne wartości prędkości opadania zawiesin do obliczania osadników o przepływie poziomym:- wody zabarwione o zawartości 200 - 250 g/m3 zawiesin po koagulacji - 0,35 - 0,45 mm/s; - wody mętne o zawartości zawiesin 250 g/m3 po koagulacji - 0,5 - 0,6 mm/s; - mętne wody bez koagulacji 0,12-0,15 mm/s; Długość :L=F/B*n Najczęściej stosowane osadniki samodzielne :Osadnik Imhoffa Typ 01 - bardzo głęboki; - osad usuwa się raz na kwartał lub pół roku; - projektuje się przed złożami biologicznymi; - usuwa 40 % BZT5; Obliczenia tego osadnika:
- czas przepływu ścieków(samodzielny 2h.,wstępny 1,5h); - pozioma prędkość przepływu do 0,01 m/s
- odległość między ścianami sąsiednich koryt min 0,5 m; - powierzchnia koryt w planie max 80 % powierzchni osadnika
- powierzchnia przekroju poprzecznego koryta; - wysokość części trapezowej koryta; - wysokość części prostokątnej koryta; - czas fermentacji osadów 90 - 150 dni; - pochylenie ścian komory fermentacyjnej 30 - 50 stopni
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz