Wzorce komunikowania się

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzorce komunikowania się - strona 1 Wzorce komunikowania się - strona 2

Fragment notatki:

Wzorce komunikowania się
Komunikowanie się jest ściśle związane z zarządzaniem, w którym ważną sprawą jest obieg informacji wewnątrz organizacji jak i wymiany informacji z otoczeniem. Najczęstszą formą pracy kierownika jest komunikowanie się. W sytuacji pracy występują dwa podstawowe wzorce komunikowania się w organizacji. Wzorce te można podzielić na:
- autorytarny;
- współpracujący.
Autorytarny wzorzec występuje w organizacji silnie scentralizowanej o komunikacji jednokierunkowej:
1- Nadawca informacji zajmuje najwyższą pozycję w hierarchii władzy, a pozostałe osoby są jej odbiorcami i realizatorami zawartych w niej poleceń. 2) Występuje tu brak informacji zwrotnej o skutkach przekazywanych informacji. Ten wzorzec komunikowania się nie powoduje zakłóceń, ale jest nieefektywny ze względu na jednokierunkowy przepływ informacji. 
3) Członkowie nie mogą wymieniać poglądów, i nie mają poczucia wpływu na kierunek i treść zadań, na sposób ich rozwiązywania, oraz nie mają satysfakcji z wykonywanej pracy. W skutek tego powstaje nieformalny obieg komunikacyjny nastawiony na realizację zadań i na ujście napięć emocjonalnych. Komunikowanie oparte na wzorcu współpracującym ma charakter dwustronny: ►Każdy członek organizacji niezależnie od posiadanej władzy może występować w roli nadawcy i odbiorcy informacji. Struktura organizacyjna ma najczęściej formę koła.
►Współuczestnictwo członków w wysyłaniu komunikatów oznacza współudział w podejmowaniu decyzji i powoduje, iż członkowie organizacji identyfikują się z jej celami. ►Większa swoboda komunikowania się umożliwia: przekazywanie własnych opinii, realizowanie pomysłów, -brak jest napięcia i niezadowolenia. ►Dwustronny charakter komunikowania się zwiększa liczbę kanałów przekazywania informacji, co może przyczynić się do powstawania zakłóceń. ►Z drugiej strony, możliwość uzyskania informacji zwrotnej zwiększa prawdopodobieństwo dostrzeżenia tych zakłóceń i znalezienia właściwego rozwiązania w drodze konfrontacji różnych propozycji pochodzących od członków organizacji.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz