Względność więzi obligacyjnej. Zasada ogólna.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3437
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Względność więzi obligacyjnej. Zasada ogólna. - strona 1 Względność więzi obligacyjnej. Zasada ogólna. - strona 2

Fragment notatki:

Względność więzi obligacyjnej. (E!) Zasada ogólna.
Wyjątki.
Zasada ogólna .
Reguła: res inter alios (partes) acta Czynność między A - B jest nieskuteczna względem C.
Konsekwencje:
Prawo podmiotowe wierzyciela jest skuteczne tylko wobec dłużnika (osoba trzecia- tertius). W -------- D
Roszczenie nie jest skuteczne wobec osoby trzeciej. W----------- D
T
Zobowiązanie między W a D nie tworzy żadnych obowiązków dla T (może stworzyć tylko uprawnienia). Pactum in favorem tertii - umowa na rzecz osoby trzeciej (393).
Wyjątki z dwóch źródeł. ex lege: art. 59 actio ad rem
actio pauliana- wyłom od zasady klasycznej
majątek: W D niektóre prawa obligacyjne wpisane do KW (tylko p. rzeczowe)
zobowiązania realne- powstają na tle sytuacji prawno rzeczowej.
Obligationes reales- muszą być zawsze dwie strony stosunku prawnego.
Tak jak na schemacie- co gdy zmiana stron stosunku rzeczowego  W 3 wstępuje w stosunek rzeczowy, ale i obligacyjny o zarząd: ma i udział i wiąże go umowa [stosunek prawno rzeczowy determinuje zakres stosunku obligacyjnego].
ex contractu - są niedopuszczalne w prawie niemieckim rozszerzenie niektórych roszczeń odszkodowawczych, w celu ochrony osoby trzeciej.
R
R
720 kc pożyczka
Wierzytelność.
aktywa pasywa
D staje się niewypłacalny.
aktywa ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz