Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi

note /search

Dochody i wydatki budżetu gminy

 • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
 • Rachunkowość budżetowa
Pobrań: 602
Wyświetleń: 8974

W niniejszym materiale znajdują się materiały z rachunkowości budżetowej dotyczące dochodów i wydatków budżetu gminy. Opisane są tu takie zagadnienia jak: ogólnie o dochodach majątkowych i bieżących, opis kont po stronach Ma i Wn: konto 901 \\\"Dochody budżetu\\\", konto 224 \\\"Rozra...

Komentarz do ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o listach ...

 • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
 • Bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2842

[pi[pi  c] c]0   Spyra Marcin komentarz LEX/el. 2002 Komentarz do ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.02.126.1070). Stan prawny: 2002.08.09   Art. 1. Art. 1. pkt. 2. "Szczególny" nadzór nad działalnoś...

Ustawa bankowość hipoteczna

 • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
 • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1918

Znajdź jednostkę o numerze: Początek formularza art./§ Szukaj Anuluj Dół formularza Dz.U.2003.99.919 2003.10.01 zm. przen. Dz.U.2003.60.535 art. 532 2004.01.01 zm. przen. Dz.U.2002.153.1271 art. 55 2004.05.01 zm. przen. Dz.U.2001.15.148 art. 1 2005.10.24 zm. Dz.U.2005.184.1539 art. 111 20...

Niemiecki matura ustna

 • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Pobrań: 42
Wyświetleń: 3234

Egzamin maturalny część ustna JĘZYK NIEMIECKI Materiały pomocnicze dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Autorzy: Jolanta Katarzyna Kowalewska, Barbara Pietruszewska Współpraca: Claudia Jankowska W zeszycie wykorzystano materiały z następujących źródeł: Archiwum własne; pakiet Clipart Micros...

Prawo pracy kwestionariusz osobowy i umowa o pracę wzory

 • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Pobrań: 98
Wyświetleń: 4452

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE Imię (imiona) i nazwisko Imiona rodziców Data urodzenia Obywatelstwo Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) Wykształcenie (nazwa szkoły i rok jej ukończenia)(zawód...

Komunikacja niewerbalna - znaki autonomiczne

 • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
 • Negocjacje
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1792

Komunikacja niewerbalna„Język ludzkiego ciała to najstarszy, najbardziej wiarygodny i uniwersalny język na świecie” Dzięki bogactwu środków komunikacyjnych i możliwości korzystania z różnych kanałów porozumiewania się, ludzie mogą przekazywać sobie nie tylko najbardziej potrzebne informacje dotyczą...

Komunikacja werbalna

 • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
 • Negocjacje
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2765

Komunikacja werbalna Komunikacja werbalna to komunikacja oparta na słowie. Sprowadza się ona do tego, iż przekazując komunikaty używamy słów. Rozmawiając z drugą osobą - używamy słów. Czytając książkę - odbieramy komunikaty autora przekazane nam za pomocą słów. Pisząc list lub wypracowanie przekaz...

Asertywność - zachowanie

 • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
 • Negocjacje
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2954

„Asertywność” „Ja jestem w porządku. Mam prawo być sobą. Ty jesteś w porządku. Masz prawo być sobą.” Asertywność- to takie zachowanie, które umożliwia człowiekowi działanie w jego własnym interesie, obronę swoich praw bez odczuwania lęku...

Konflikty i sposoby rozwiązania

 • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
 • Negocjacje
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2100

KONFLIKT I SPOSOBY JEGO ROZWIĄZYWANIA Co to jest konflikt??? Konflikt – pojawia się, kiedy wyrażone zostaną lub doświadczone niezgodne poglądy lub uczucia występujące pomiędzy dwiema współzależnymi stronami. Konflikt może obejmować zarówno zwykłe nieporozumienie, jak i wojnę. Konflikt może być doś...

Stres

 • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
 • Negocjacje
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2002

Stres, rola i znaczenie w negocjacjach. Sposoby radzenia sobie ze stresem. STRES ← Stres najczęściej bywa rozumiany jako wewnętrzny stan organizmu, będący reakcją na wszelkiego rodzaju obciążenia, przeszkody, z jakimi spotyka się jednostka, a które zakłócają procesy regulacji psychicznej i wyw...