Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi - strona 2

Komunikacja niewerbalna - Gestykulacja

 • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
 • Negocjacje
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2520

Komunikacja niewerbalna Komunikacji werbalnej zwykle towarzyszy forma niewerbalna, na jaką składać się będą takie akty jak: Gestykulacja, a więc ruchy rąk, dłoni, p...

Komunikacja interpersonalna - Bariery komunikacyjne

 • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
 • Negocjacje
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2282

Komunikacja interpersonalna Wiele nieporozumień w relacjach interpersonalnych jest wynikiem złej komunikacji. Niewłaściwe odczytanie intencji z jednej strony, zawoalowane oczekiwania z drugiej oto trudności, których doświadcza...

Niemiecki gramatyka

 • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1974

Język niemiecki - Schwache Verben Czasowniki słabe Przykładem czasownika słabego jest czasownik "machen" (robić). machen ⇑ ⇑ rdzeń końcówka bezokolicznika Czasowniki słabe w czasie teraźniejszym odmieniają się przez dodanie odpowiedniej końcówki do rdzenia czasownika: Singular Plural (

Niemicki - słówka ekonomia

 • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1890

Wirtschaftsdeutsch gospodarka inflacja waluta bank bankowość kredyt odsetki dywidenda akcja spółka akcyjna sp. z.o.o. działalność gospodarcza podatek urząd skarbowy zeznanie podatkowe przelać wpłacić wypłacić pobrać pieniądze bankomat pin 1 die Wirtschaft die Inflation die Währung die Bank das Ban...

Matura niemiecki zwroty

 • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Pobrań: 42
Wyświetleń: 3437

Zwroty – matura rozszerzona / Oberstufe 1. jemaden/etwas verachten / odnosić się do kogoś/czegoś z pogardą - Die reichen Menschen verachten manchmal die Armen. - Bogaci ludzie odnoszą się czasem z pogardą do biednych. 2. (jemandem) etwas schwören/ przysięgać coś (komuś) - Die Angeklagten haben vor G...

Rekcja czasowników niemiecki

 • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1855

Rektion der Verben pracować nad uczestniczyć w myśleć o przypominać sobie coś / kogoś rozpoznać po zachorować na brakować czegoś zyskiwać na wierzyć w graniczyć z trzymać się czegoś być przywiązanym do kogoś przyzwyczaić się do cierpieć na zależeć na / od dostarczać komuś brakować czegoś zemścić si...

ćw rekcja czasowników niemiecki

 • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2996

178 Verbrektionen (Megatest)178 Rektionen (Megatest) Ergänze die Lücken! 1. (sich) schützen (chronić się przed) 2. (sich) streiten (kłócić się o) 3. abhängen (zależeć od) 4. absehen (abstrahować od) 5. achten A (uważać na) 6. Am November gedenken wir Toten. 7. anfangen / beginnen (zaczynać) 8...

Ewidencja dochodów i wydatków jednostek budżetowych

 • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Pobrań: 217
Wyświetleń: 6923

Ewidencja dochodów i wydatków jednostek budżetowych JB zgodnie z ufp sa to takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które swoje wydatki pokrywają bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rach...

Rach budżetowa klasyfikacja

 • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2114

Klasyfikacja budżetowa Jest jednolitą klasyfikacją pogrupowania dochodów i wydatków budżetowych która umożliwia analizę założeń społeczno- gospodarczych państwa oraz jst. To jednolity system prawny, która pozwala na grupowanie doch...

Rach budżetowa aktywa trwałe

 • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2240

Aktywa trwałe: Ewidencja środków trwałych w jednostkach sektora finansów publicznych Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe • O przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok, • Są kompletne i zdatne do użytku, • ...