Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi - strona 3

Bilans z wykonania budżetu- rachunkowość budżetowa

  • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
  • Rachunkowość
Pobrań: 140
Wyświetleń: 5901

T:Bilans z wykonania budżetu Sprawozdanie finansowe budżetu jst składa się z bilansu wykonania budżetu. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie ministra finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont d...

Rach budżetowa wynik finansowy

  • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3626

Temat: Ustalenie i podział wyniku finansowego jednostki budżetowej Jb rozlicza się z budżetem metodą brutto, czyli z uzyskanych przychodów nie może pokrywać swoich kosztów. W jb koszty są przeważnie większe od przychodów. Różnica między kosztami i przychodami ustala jest na koncie 860. Wynik fina...

Rach budżetowa wynagrodzenia

  • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1414

Zatrudniam pracownika Podstawową formą zatrudnienia pracownika jest zawarcie z nim umowy o pracę.Prawo pracy przewiduje następujące rodzaje umów: • terminowe: na okres próbny i na czas określony ( która występuje w postaci umowy na zastępstwo lub na czas wykonywania określonej pracy) • beztermin...

Weryfikacja modelu ekonometrycznego

  • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
  • Ekonometria
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2471

Prezentacja z wykładu z Ekonometrii. Plik zapisany jest w formacie PPT i zawiera 20 slajdów. Dokładna tematyka notatki jest następująca: weryfikacja modelu ekonometrycznego, wariancja składnika resztowego, odchylenia standardowe,