Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

note /search

Socjologia - wprowadzenie

 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2863

Noatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: definicja socjologii, teorie socjologii, socjologia- psuchologia, socjologia - nauki poliyczne, funkcje socjologii. (…) … państwowej, dystrybucja władzy, ogólne problemy filozofii społecznej i politycznej). Działy badań i zakresy teorii ogólnych...

Prawoznawstwo - norma moralna

 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 966
Wyświetleń: 4165

Treść notatki mieści się na 22 stronach - zapisanych czcionką 10,5. W opracowaniu poruszono m.in. następujące tematy: norma moralna, norma prawna, system prawa polskiego, hierarchia aktów prawnych, prawo miejscowe, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. A także m.in.: decentralizacja, dekoncetra...

Logistyka - Łańcuch dostaw

 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Logistyka
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3276

Dzięki niej dowiemy się, jakie są cechy i kwalifikacje logistyka, czym jest łańcuch dostaw, logistyka zaopatrzenia, rodzaje zakupów, strategie zaopatrzenia. Ponadto poznamy takie pojęcia, jak: logistyka dystrybucji, sieć logistyczna, podstawowe zasady OPT, korzyści stosowania koncepcji OPT....

Administracja - Władztwo administracyjne

 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2044

I. WŁADZE CENTRALNE I ADMINISTRACJA CENTRALNA W 2 RP.Aparat administracyjny w 2 RP dzieli się na:- administracja centralną- administracje centralnaAdministracja centralna.1. RADA MINISTRÓWa) - organ kolegialny- w skład wchodzili Ministrowie z Prezesem Rady Ministrów (przewodniczący)- mianowani przez...

Finanse sciaga

 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2828

WSH Wrocław 1.Finanse-ogol zjawisk pieniężnych powstających w związku z działalnością gospodarcza i spoleczna człowiekaNauka finansów-nauka o zjawiskach i procesach pieniężnych, to galaz ekonomii bardzo silnie zwiazana z prawemPrzedmiot nauki finansow:1.zjawiska finansowe2.stosunki finansowePrzedmio...

Sciaga z Ochrony Wlasnosci Intelektualnej

 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Pobrań: 665
Wyświetleń: 6433

WŁASNOŚĆ- najszersze prawo do rzeczy. Właściciel ma prawo do posiadania, używania, pobierania użytków, zużycia i zarządzania. Istnieją granice korzystania z własności do rzeczy, które zaznacza ustawa, artykuł bądź przepis. RZECZ- (Nieruchomości lub ruchomości) to przedmiot materialny, wyodrębniony n...

Badania marketingowe - informacje rynkowe

 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2233

pomoc 1.Informacje rynkowe to: inf. Płynących z rynku i jego otoczenia, ze sfer konsumpcji, produkcji i rynków światowych2.Informacje bezpośrednie to: inf., które uzyskuje się z bezpośredniego pomiaru realnych procesów rynkowych lub zachowań, ich uczestników3.Informacje wtórne:to takie, które zosta...

Badania marketingowe - definicja - Badania jakościowe

 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2611

Badania marketingowe-systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz prezentacji inf. na potrzeby podejmowania decyzji mark.Rodzaje badań:jakościowe,ilościowe, dokumentacyjne(wtórne,za biurka), pierwotne (terenowe), międzynarodoweBadania jakościowe-polegaja na zebrani...