wyznaczanie zależności kątowej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wyznaczanie zależności kątowej - omówienie - strona 1 wyznaczanie zależności kątowej - omówienie - strona 2 wyznaczanie zależności kątowej - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

TEMAT Wyznaczanie zależności kątowej zdolności rozdzielczej oka od oświetlenia. Wyznaczanie liniowej zdolności rozdzielczej oka w zależności od odległości.
CEL
Celem ćwiczenia było wyznaczeni zależności kątowej zdolności rozdzielczej oka od oświetlenia i liniowej zdolności rozdzielczej oka w zależności od odległości dla oczu dwóch badanych osób.
OPIS METODY
Przy wyznaczanie pierwszej szukanej przez nas wielkości posługiwałam się testem kreskowym ustawionym w odległości d-25 cm od badanego oka. Regulując natężenie oświetlenia testu odczytywałam z luksomierza wartości natężenia światła, przy których badana osoba była w stanie odróżnić kreski testu o określonej wielkości. Na podstawie otrzymanych pomiarów obliczyła wartości kątowej zdolności rozdzielczej, które następnie zestawiłam w tabeli.
Z = przy czym gdzie:
Z - kątowa zdolność rozdzielcza
α- kąt widzenia
H- wysokość liter
d- odległość testu od oka
Następnie przy ustalonym oświetleniu (takim, by badana osoba była w stanie odróżnić od siebie kreski najmniejszej wielkości) dokonywałam pomiarów odległości testu kreskowego od badanego oka, przy których są rozróżniane kreski określonej wielkości. Na podstawie tych danych ze wzoru
Z = gdzie:
Z - liniowa zdolność rozdzielcza oka
d- odległość kresek testu
liczyłam liniową zdolność rozdzielczą oka. Ponownie otrzymane wyniki zestawiłam w tabeli i wykreśliłam dla obu badanych osób wykresy Z =f(d) oraz Z =f(logE)
WYNIKI POMIARÓW
osoba
l.p.
S.A.
logE
d[mm]
a[mm]
Z [ ]
1
185,3
0,24
250
1
250
2
186,1
0,39
250
0,8
312,5
3
186,7
0,49
250
0,5
500
4
187,3
0,6
250
0,4
625
5
187,9
0,72
250
0,3
833,3
6
188
0,78
250
0,25
1000
7
189,5
1,09
250
0,2
1250
8
190,8
1,22


(…)

… natomiast ze wzrostem odległości oglądanego przedmiotu od oka zdolność rozdzielcza narządu wzroku wyraźnie maleje. Przesunięcie na wykresie krzywych obrazujących wyniki obu badanych osób może być podyktowane wieloma czynnikami (niedokładny pomiar, zmęczenie oka itp.) z których najbardziej prawdopodobnym zdaje się być wada wzroku u osoby 2- krótkowzroczność. U osoby tej konieczne było silniejsze oświetlenie testu celem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz