Wyznaczanie parć w podłożu uwarstwionym - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie parć w podłożu uwarstwionym - wykład - strona 1 Wyznaczanie parć w podłożu uwarstwionym - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Wyznaczanie parć w podłożu uwarstwionym z naziomem obciążonym równomiernie
W warunkach podłoża uwarstwionego, poszczególne rodzaje parć jednostkowych można wyznaczyć ze wzorów (20.4), (20.8), (20.9), (20.20) i (20.14). Należy w pierwszej kolejności wyznaczyć składową pionową naprężenia pierwotnego a.p na poziomie każdej warstwy, według wzoru (9.1), a następnie naprężenia te mnożymy przez odpowiednie współczynniki parcia Ka, Kp, A(l — zależnie od rodzaju wyznaczonego parcia. W związku z tym, że w poszczególnych warstwach występuje zmiana współczynników parcia A', należy składową naprężenia cr:p w każdej warstwie pomnożyć przez odpowiadający jej współczynnik parcia K. Wykresy parć jednostkowych mają tu charakter skokowy.
W warunkach obciążenia naziomu obciążeniem równomiernym ą, we wzorach na jednostkowe parcia do składowej pionowej naprężenia pierwotnego er dodajemy obciążenie ą i mnożymy otrzymaną sumę przez odpowiednie współczynniki parcia A.
Obliczanie parć gruntów na ściany oporowe jest zagadnieniem trudnym i skom­plikowanym. Szczegółowe zasady obliczania parcia na ściany oporowe są podane w PN-83/B-03010 [120].
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz