Wyznaczanie parametrów transmitancji członu dynamicznego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie parametrów transmitancji członu dynamicznego - strona 1 Wyznaczanie parametrów transmitancji członu dynamicznego - strona 2 Wyznaczanie parametrów transmitancji członu dynamicznego - strona 3

Fragment notatki:

Wyznaczanie parametrów transmitancji podstawowego członu  dynamicznego w oparciu o znajomość jego charakterystyk. Człon użyty do badania, wyznaczania parametrów transmitancji to człon inercyjny  pierwszego rzędu:  s T k s G + = 1 ) ( Zadana transmitancja : s s s G 9 . 0 12 7 . 2 ) ( 2 + = Charakterystyka skokowa w/w transmitancji     k=3, a T=13.3 0 1 0 1 3 .3 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 0 0 . 5 1 1 . 5 2 2 . 5 3 3 . 5 4 4 . 5 5 T = 1 3 . 3   K   k   =   3   Rysunek 1.Charakterystyka skokowa członu inercyjnego pierwszego rzędu Logarytmiczna charakterystyka modułu i fazy badanego członu   C h a r a k t e r y s t y k a  s k o k o w a C z e s t o t l i w o s c    ( r a d / s e c ) - 6 0 - 4 0 - 2 0 0 2 0 3 6 .8 4 5 6 0 M od ul  (d B ) 0 . 0 0 1 0 . 0 1 0 . 0 7 3 0 . 1 1 1 0 - 1 8 0 - 1 3 5 - 9 0 Fa za  (d eg ) g   L m   =   3 8 . 6 w   =     1   /     w 0 ( - 1 3 5 )   =   0 . 0 7 3 T   =   1   /   w   =   1 3 .6 9 w   0   =   0 . 0 7 8   T   =   1   /   w 0   =   1 2 . 5   Rysunek 2. Logarytmiczna charakterystyka modułu i fazy Wartość k obliczyłyśmy ze wzoru 20 log k= Lm   Wartość T obliczyłam ze wzoru T= 1/ w, gdzie w jest wartością odczytaną z wykresu  (w= 0.073) natomiast wartość k obliczyłam ze wzoru 20 log k= Lm Obliczenia: T= 1/w= 1/ 0.073= 13.698 Lm= 20 log k 10.2= 20 log k log k= 0.477 k= 100.477  k= 2.991 Rozkład zer i biegunów badanego członu Wyznaczenie wartości zer i biegunów, a następnie porównanie z wartościami pomierzonymi: s s s G 9 . 0 12 7 . 2 ) ( 2 + = Bieguny: przyrównujemy mianownik transmitancji do zera: 075 . 0 ) 12 /( 9 . 0 12 0 9 . 0 12 2 2 − = − = = + s s s s s s Biegun wyliczony jak i odczytany są takie same -0.075  Następnie sprowadzamy transmitancję do postaci: G(s)= k/ (1+ sT)  Stąd: k=3, a T=13.3 - 0 . 0 8 - 0 . 0 7 5 - 0 . 0 7 - 0 . 0 6 - 0 . 0 5 - 0 . 0 4 - 0 . 0 3 - 0 . 0 2 - 0 . 0 1 0 - 1 - 0 . 8 - 0 . 6 - 0 . 4 - 0 . 2 0 0 . 2 0 . 4 0 . 6 0 . 8 1 b i e g u n   s   =   -   0 . 0 7 5     Tabela dokładności: TRANSMITANCJA BADANEGO  OBIEKTU PARAMETR 1 PARAMETR 2 G(s)= 4.2/(16s+1.3) k T Pomiar ch-ki czasowej 3 13.3 Pomiar ch-ki amplitudowej  3.006 12.03 Pomiar ch-ki fazowej

(…)

… odpowiednio zakwalifikować
badany człon ( np. inercyjny różniczkujący itp.) i o ile to możliwe odtworzyć jego
transmitancję. Na jej podstawie możemy przystąpić do badań laboratoryjnych nie narażając
się na kosztowne próby na obiekcie rzeczywistym. Jednak wyniki otrzymane z charakterystyk
minimalnie różnią się od tych obliczonych z transmitancji. Błędy te są spowodowane
trudnością przyłożenia idealnej asymptoty równoległej do funkcji ,oraz rozdzielczością
przedstawianych wykresów. Oczywiście duży wpływ na wyniki ma też staranność
wykonującego odczyty.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz