Wyznaczanie momentu bezwładności

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie momentu bezwładności - strona 1 Wyznaczanie momentu bezwładności - strona 2 Wyznaczanie momentu bezwładności - strona 3

Fragment notatki:

WYZNACZANIE MOMENTU BEZWŁADNOŚCI METODĄ WAHADŁA TORSYJNEGO Podstawowymi wielkościami związanymi z tym zagadnieniem jest:
MOMENT SIŁY: Moment siły względem danego punktu definiujemy jako iloczyn wektorowy R×F
przy czym wektor R jest wektorem łączącym wybrany punkt z punktem przyłorzeniasiły F.
MOMENT PĘDU (KRĘT) Przez moment krętu punktu materialnego o masie m poruszającego się z prędkością v względem osi obrotu odległej o r rozumiemy r × mv Kręt bryły obracającej się dookoła nieruchomej osi równa się iloczynowi prędkości kątowej i momentu bezwładności bryły względem tej osi.
L = I ω MOMENT BEZWŁADNOŚCI Suma iloczynów mas poszczególnych cząstek bryły i kwadratów ich odległości od osi obrotu jest miarą bezwładności bryły w ruchu obrotowymi nosi nazwę momentu bezwładności
I = m i r i 2 PRAWO STEINERA Nieruchoma oś obrotu może przechodzić przez środek masy ciała albo poza środkiem. Udowodniono, że „ moment bezwładności „ ciała względem dowolnej osi równa się momentowi bezwładności tego ciała względem osi do niej równoległej przechodzącej przez środek masy ciała, powiększonemu o iloczyn masy ciała przez kwadrat odległości między tymi osiami. I z = I z + ma 2 RUCH HARMONICZNY Ruch który, powtarza się w regularnych odstępach czasu, nazywa się ruchem okresowym nazywany często harmonicznym. Ruch ten można wyrazić przy pomocy funkcji sinus i cosinus. Równanie drgań harmonicznych prostych ma postać
x = A sin ( ω t + ϕ ) Okresem ruchu harmonicznego jest czas trwania jednego pełnego drgania
Częstością drgań harmonicznych jest liczba drgań na jednostkę.
T = 2 Π / ω v = 1 / T Amplitudą nazywamy największe wychylenie od położenia równowagi.
Przyspieszenie w tym ruchu jest proporcjonalne do wychylenia od położenia równowagi.
a = − A ω 2 sin ( ω t ) ZAS ADY DYNAMIKI RUCHU OBROTOWEGO I ZASADA Pierwsza zasada mówi , że dana bryła sztywna nie obraca się lub obraca się ruchem obrotowym jednostajnym, jeśli suma momentów wszystkich sił działających na bryłę jest równa zero lub jeśli na bryłę nie działają żadne siły.
II ZASADA Jeśli na punkt materialny działa moment siły, to ten punkt porusza się z prędkością proporcjonalną do siły, a odwrotnie proporcjonalną do momentu bezwładności .
M F = E I = E = M F / I BRYŁA SZTYWNA To ciało w którym, dwa dowolnie wybrane punkty pod działaniem sił nie zmieniają odległości. Siłę działającą na obracającą się bryłę nazywamy momentem siły . Z ciałem tym ściśle związane są różnorodne odkształcenia, spowodowane działaniem różnych sił.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz