Pytania do laboratorium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2625
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania do laboratorium - strona 1 Pytania do laboratorium - strona 2 Pytania do laboratorium - strona 3

Fragment notatki:

PYTANIA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z
FIZYKI
1. WYZNACZANIE MOMENTU BEZWŁADNOŚCI CIAŁ METODĄ
WAHADŁA FIZYCZNEGO GRAWITACYJNEGO I SPRAWDZANIE
TWIERDZENIA STEINERA
1. Definicja bryły sztywnej.
2. Zdefiniować wielkości charakterystyczne dla ruchu obrotowego (prędkość
kątowa, przyspieszenie kątowe, moment bezwładności, moment siły,
moment pędu).
3. Wahadło fizyczne i jego okres drgań. Zdefiniować pojęcie okresu drgań.
4. Napisać równanie ruchu drgań harmonicznych obrotowych wahadła
fizycznego.
5. Twierdzenie Steinera i jego zastosowanie.
6. Definicja momentu bezwładności bryły sztywnej (jednostka).
7. W jaki sposób można wyznaczyć moment bezwładności badanej bryły
względem osi środkowej i względem dowolnej osi obrotu ?
2. WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ
WAHADŁA REWERSYJNEGO
1. Wahadło matematyczne i jego okres drgań. Zdefiniować pojęcie okresu
drgań.
2. Wahadło fizyczne i jego okres drgań.
3. Opisać wahadło rewersyjne.
4. Zdefiniować długość zredukowaną wahadła fizycznego.
5. Jak zmienia się przyspieszenie ziemskie wraz z szerokością geograficzną
i wysokością?
6. Opisać metodę pomiaru przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła
rewersyjnego.
7. W jaki sposób praktycznie można wyznaczyć okres drgań wahadła
jednakowy dla obu jego zawieszeń oraz długość zredukowaną wahadła?
3. WYZNACZANIE ELIPSOIDY BEZWŁADNOŚĆI BRYŁY SZTYWNEJ
1. Podać określenie bryły sztywnej i wahadła torsyjnego. Napisać wzór na
okres drgań tego wahadła. Zdefiniować pojęcie okresu drgań.
2. Definicja momentu bezwładności (jednostka).
3. Co to jest elipsoida bezwładności bryły sztywnej? Podać jej równanie.
Napisać związek między długością półosi elipsoidy a momentem
bezwładności bryły sztywnej. Co to są osie główne?
4. W jaki sposób można wyznaczyć moment bezwładności bryły sztywnej
względem osi środkowej za pomocą wahadła torsyjnego? Jak
wyeliminować moment bezwładności ramki? W jakim celu używa się
bryły wzorcowej?
5. W jaki sposób można wyznaczyć równanie elipsy będącej przekrojem
elipsoidy bezwładności płaszczyzną prostopadłą utworzoną przez osie
prostokątnego układu współrzędnych?
5. BADANIE RUCHU PRECESYJNEGO ŻYROSKOPU
1. Opisać budowę żyroskopu. Wskazać osie żyroskopu i oś stabilną.
2. Zdefiniować wielkości charakterystyczne dla ruchu obrotowego (prędkość
kątowa, przyspieszenie kątowe, moment bezwładności, moment siły,
moment pędu) i podać jednostki .
3. Na czym polegają zjawiska: żyroskopowe, precesji i nutacji ?
4. W jaki sposób można wyznaczyć moment bezwładności bąka ?
6. BADANIE DRGAŃ WYMUSZONYCH
1. Podać równanie drgającego ruchu harmonicznego. Scharakteryzować
wielkości opisujące ten ruch.
2. Drgania tłumione. Kiedy zachodzą? Przedstawić wielkości: współczynnik
tłumienia, amplitudę drgań tłumionych, częstość drgań tłumionych,
logarytmiczny dekrement tłumienia. Narysować przebieg drgań
tłumionych.
3. Drgania wymuszone. Przedstawić wykresy amplitudy w zależności od
częstości siły wymuszającej oraz od współczynnika tłumienia.
4. Wyjaśnić zjawisko rezonansu ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz