Wyznaczanie krzywych równowagowych ciecz para - ćwiczenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie krzywych równowagowych ciecz para - ćwiczenie - strona 1 Wyznaczanie krzywych równowagowych ciecz para - ćwiczenie - strona 2

Fragment notatki:

Nr ćwiczenia:
II
Temat: Wyznaczanie krzywych równowagowych
ciecz para .
Grupa
34
Data wyk
07.12.99.
Katarzyna Augustyn
Arkadiusz Kmieć
Agnieszka Przytocka
Zespół:
6
WSTĘP.
Prężność pary nad ciekłym roztworem spełnia równanie Raoulta.
p1=p0 x1 Prawo to jest spełnione dla roztworów doskonałych takich jak benzen-toluen, heksan-pentan, metanol-etanol. Wówczas w układzie prostokątnym p=f(x) wraz ze wzrostem ułamka molowego następuje liniowy spadek sumarycznej prężności pary nad cieczą. W przy[adku gdy sumaryczna prężnośc par jest większa niż wynika to z prawa Raoulta mamy do czynienia z odchyleniem dodatnim, gdy jest mniejsza - z ujemnym. Destylacja to proces fizykochemicznego rozdziału składników polegający na ogrzaniu mieszaniny do temperatury wrzenia a następnie skropleniu par i otrzymaniu destylatu.
Roztwór wrze gdy prężność par uzyska wartośc ciśnienia zewnętrznego. Poprzez destylacje periodyczną można doprowadzic do całkowitego rozdziału substancji gdyż w skraplanej parze będzie coraz więcej składnika bardziej lotnego a w destylacie coraz więcej mniej lotnego. OPIS ĆWICZENIA.
Celem ćwiczenia jest wyznaczenie krzywej równowagowej ciecz - para dla mieszaniny toluen - heksan. Dla trzech roztworów tej mieszaniny (w różnych stosunkach wagowych) przeprowadza się destylację a następnie określa ułamek molowy tluenu w cieczy metodą refaktometryczną (tj. pośrednio przez określenie współczynnika załamania światła). Ułamek toluenu w parze dodatkowo oblicza się teoretycznie według wzoru yt=pt0 xt/p
TABELA POMIAROWA
l.p.
twrz[°C]
nDpary
nDcieczy
xt xt'
yt roztwór 1 79,5
1,395
1,429
0,476
0,217
0,536
roztwór 2
74
1,388
1,416
0,392
0,180
0,441
roztwór 3
69,5
1,399
1,417
0,388
0,163
0,437
Patm=747 mmHg
temp. wrzenia czystych składników pod tym ciśnieniem
toluen: 110°C
heksan 68,25°C
PODSUMOWANIE


(…)


roztwór 2
74
1,388
1,416
0,392
0,180
0,441
roztwór 3
69,5
1,399
1,417
0,388
0,163
0,437
Patm=747 mmHg
temp. wrzenia czystych składników pod tym ciśnieniem
toluen: 110°C
heksan 68,25°C
PODSUMOWANIE
Otrzymany wykres podaje informację o zależności temp. wrzenia od składu cieczy (pod stałym ciśnieniem).
W ćwiczeniu mamy do czynienia z heterozeotropią ujemną tzn. ciśnienie pary nasyconej nad roztworem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz