Wyznaczanie gęstości względnej ciał stałych.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie gęstości względnej ciał stałych. - strona 1 Wyznaczanie gęstości względnej ciał stałych. - strona 2 Wyznaczanie gęstości względnej ciał stałych. - strona 3

Fragment notatki:

Temat ćwiczenia Ćw. Nr 1 Wyznaczanie gęstości względnej ciał stałych. Uwagi Ocena Prowadzący Dr Edward Kaniewski WSTĘP TEORETYCZNY        Wewnątrz cieczy o ciężarze właściwym  γ na głębokości  h  od jej powierzchni swobodnej panuje  ciśnienie hydrostatyczne   p = po + h* γ \ gdzie:   po  - ciśnienie atmosferyczne wywierane na powierzchnie swobodną cieczy.         Wyobraźmy sobie prostopadłościan o wysokości l i polu podstawy  S  zanurzony w cieczy tak,  że jego oś jest ustawiona pionowo, górna zaś jego podstawa znajduje się na głębokości   h . Na  dowolnej głębokości   H  na ściany walca działa ciśnienie   p = po + H* γ, jednakowe ze wszystkich  stron,   wobec   czego   siły   działające   na   boczne   ściany   prostopadłościanu   znoszą   się.   Ciśnienie  działające na dolną podstawę  p2 = po + (h+l)  γ daje siłę  F2 = p2 * S  skierowaną pionowo do góry,  ciśnienie zaś na podstawę górną    p1 = po + h* γ daje siłę  F1 = p1 * S  skierowaną pionowo w dół. W  rezultacie na prostopadłościan działa siła P skierowana pionowo do góry. P F F p p S S l V = − = − = = 2 1 2 1 ( ) * * * * γ γ   Siłę   P   nazywamy siłą   parcia   (wyporu). Powyższy związek wyraża treść   prawa Archimedesa ,  które mówi, że   na ciało zanurzone w cieczy działa siła parcia, skierowana pionowo do góry,   równa ciężarowi wypartej przez ciało cieczy. Opierając   się   na   tym   prawie   można   wyznaczyć   gęstość   względną   jako   stosunek   masy  danego ciała  mc  do masy wypartej przez nie cieczy  mw  lub jako stosunek ciężaru ciała w powietrzu  Qp  do ciężaru wypartej przez nie cieczy  Qw d m m m g m g Q Q Q Q Q t t c w c w p w p p c = = = = − * * Ciężar wypartej cieczy  Qw  jest równy jej parciu do góry wywieranemu na ciało zanurzone, czyli jest  równy różnicy ciężarów ciała w powietrzu  Qp  i ciężaru ciała w cieczy  Qc Ilustracja do prawa Archimedesa 1 WYZNACZANIE GĘSTOŚCI WZGLĘDNEJ CIECZY ZA POMOCĄ WAGI Mohra – Westphala Schemat wagi Mohra – Westphala   B  W  p  s  Przebieg ćwiczenia: 1. Za pomocą śruby S znajdującej się w podstawie ustawiam belkę do położenia poziomego, tak,  aby śruba oraz belka wagi znajdowały się w jednej płaszczyźnie. 2. Pod nurek N podstawiam menzurkę z wodą destylowaną tak, aby nurek był całkowicie  zanurzony. 3. Przeprowadzam pomiar temperatury wody w menzurce

(…)

… pod zawieszone ciało tak, aby całkowicie zanurzyło
się. Wyznaczam ciężar ciała w wodzie Qc.
3.
Przeprowadzam pomiar temperatury wody
4.
Obliczam gęstość względną w temperaturze pomiaru z wyrażenia:
d tt =
Qp
Fc
m g Qp
= c =
=
Fw m w g Qw Q p − Qc
Qw - ciężar wypartej cieczy
Wszystkie wyniki zestawiam w tabeli
DYSKUSJA BŁĘDU
Niepewności pomiarowe obliczono ze wzorów:
Ponieważ przyspieszenie ziemskie występujące…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz