Wytrzymałość i odkształcenia rurociągów w gruncie-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wytrzymałość i odkształcenia rurociągów w gruncie-opracowanie - strona 1 Wytrzymałość i odkształcenia rurociągów w gruncie-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Wytrzymałość i odkształcenia rurociągów w gruncie
-pod wpływem obciążenia pionowego rury z tworzyw sztucznych odkształcają się, przyjmując kształt elipsy. -Odkształcająca się rura wywierając nacisk na grunt, wywołuje na zasadzie reakcji odpór gruntu, co z kolei powoduje zmniejszenie naprężenia zginającego w ściance rury.
-Siła z jaką grunt wokół rury jest w stanie przeciwstawić się naciskowi rury, zależy od wielkości obciążenia pionowego oraz rodzaju gruntu i jego zagęszczenia -sztywność
-Im rura ma większą sztywność obwodową, tym w mniejszym stopniu zdaje się na współpracę mechaniczną z gruntem, tym samym mniejsze ryzyko przekroczenia dopuszczalnych ugięć.
-jeżeli da się rurze większe wsparcie gruntu przez odpowiedni dobór materiału obsypki i większe jej zagęszczenie, sztywność rury może być mniejsza.
-Odkształcająca się ścianka rury powoduje odpór gruntu, którego wielkość zależy od wielkości parcia pionowego i od stosunku sztywności obsypki do sztywności rury
-Dla rur ciśnieniowych odkształcenie całkowite będzie sumą odkształcenia zginającego i rozciągającego
-Dla rur z tworzyw sztucznych obliczenia mogą być wykonywane oddzielnie dla naprężeń rozciągających (spowodowane przez wewnętrzne ciśnienie) i osobno dla naprężeń zginających (spowodowane przez obciążenia zewnętrzne - grunt, ruch uliczny).
-Pod wpływem zewnętrznego ciśnienia gruntu powstają siły ściskające działające obwodowo na ściankę rury. Jeżeli siły te są duże, mogą spowodować uszkodzenie powstałe w wyniku wyboczenia ścianki rury. -W wyniku działania dużego ciśnienia zew oraz niskiej sztywności rury istnieje duże ryzyko wyboczenia ścianki rury. W gruntach luźnych, jeżeli dojdzie do wyboczenia, to rura będzie miała kształt spłaszczonej elipsy, natomiast przy gruntach spoistych będą występowały drobne fale na całym obwodzie rury.
-Ugięcie rur kanalizacyjnych wynika z obciążenia zewnętrznego, sztywności obwodowej rury, zdolności gruntu do zagęszczania w strefie ułożenia przewodu oraz nadzoru wykonawstwa. Po zakończeniu prac ugięcie rur nie powinno być większe niż 5%.
Wytrzymałość i odkształcenia rurociągów w gruncie
Rury z tworzyw termoplastycznych zaliczane są do materiałów elastycznych, które pod wpływem obciążeń parcia gruntu ulegają odkształceniom. Przy obciążeniach pionowych, średnica rury (w pionie) ulega zmniejszeniu o wartość ugięcia. Odkształcająca się rura w pionie zwiększa swój wymiar w płaszczyźnie poziomej wywierając nacisk na otaczający ją grunt, który na zasadzie reakcji w ramach sprężystości własnej przeciwdziała powstającym odkształceniom i zmniejsza naprężenia zginające w ścianie rury. Ta reakcja gruntu zależy od rodzaju gruntu i stopnia jego zagęszczenia. Im większa będzie sprężystość gruntu, tym mniejsze będzie odkształcenie rury w wyniku działania sił pionowych. Dlatego bardzo ważnym czynnikiem przy przeprowadzeniu prac ziemnych jest rodzaj gruntu w stresie ułożenia przewodu obejmującego przestrzeń wokół przewodu do 30cm, jak również sztywność obwodową samej rury.

(…)

… z dwoma kołami 260 kN. Powierzchnia styku koła 0,6 x 0,2 m. Wpływ podciśnienia w przewodach na odkształcenie: Powstałe w czasie układania przewodów ugięcie rur w przekroju pionowym przy eksploatacji pod wpływem ujemnych ciśnień będzie miało tendencje do zwiększania tych odkształceń.
Ugięcie długotrwałe: Ugięcia przewodów elastycznych po zakończeniu prac montażowych i wykonaniu pełnej zasypki przewodów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz