Oddziaływanie między gruntem a elastyczną rurą umieszczoną w gruncie-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Oddziaływanie między gruntem a elastyczną rurą umieszczoną w gruncie.
Odkształcenie rury od obciążenia pionowego:
σv - odkształcenie pionowe rurociągu
D - średnica rurociągu
Sr - sztywność rury poddanej pionowemu obciążeniu
Ss - sztywność gruntu
Im większa będzie siła odporu grunt, tym mniejszemu odkształceniu (ugięciu) ulegnie rura pod obciążeniem.
Odkształcająca się rura wywiera nacisk na grunt, wywołuje na zasadzie reakcji odpór gruntu, co z kolei powoduje zmniejszenie naprężeń zginających w ściance rury.
Ugięcie rury można ograniczyć przez dobór sztywności rury lub gruntu lub obu jednocześnie.
Do obliczeń odkształceń rur elastycznych ułożonych w gruncie stosuje się metodę Molina.
Na rurę w zasypanym wykopie działają:
- obciążenie pionowe (qv) które ogólnie mówiąc wywołują w rurze stan naprężenia i odkształcenie,
- obciążenia poziome qh, które się temu przeciwstawiają.
Obciążenie nominalne qn = qz + qw
Obciążenie zewnętrzne naziomu:
-obciążenia naziomu pochodzą od sąsiednich budowli, obiektów, nasypów oraz obciążeń drogowych, tramwajowych itp.
-przy obciążeniu powierzchni wieloma siłami skupionymi przy obliczeniu naprężeń.
W oparciu o normatywy należy przyjąć jako obciążenie ruchem drogowym miarodajny pojazd o 3 osiach dających nacisk o wartościach 60kN (oś przednia) + 2razy 120kN (dwie osie tylne).
-dla dróg I i II klasy technicznej - klasę A obciążeń
-dla dróg III, IV, V klasy technicznej - klasę B obciążeń
- dla dróg wyższych klas technicznych - klasę C obciążeń.
Nacisk od kół pojazdów rozłożony jest na prostokąt o wymiarach 20x60cm
Sprawdzanie stanów granicznych:
Dla rur ułożonych w gruncie ugięcie warunkowane jest przez zewnętrzne obciążenie, sztywność rury, jakość osypki i podłoża oraz przez rodzaj zastosowanej technologii montażu. Moduł sztywności gruntu
Do obliczenia odkształcenia względnego średnicy rury wykorzystuje się moduł sieczny gruntu [E's]
Wpływ warunków wykonawstwa.
Odkształcenia względne przekroju rury od obciążeń pionowych określa początkowe odkształcenie rury, powstające bezpośrednio po wykonaniu zasypu rurociagu.
Ugięcie początkowe spowodowane zewnętrznym obciążeniem pionowym dla rur zasypywanych gruntem niespoistym wynosi zazwyczaj 2 do 4%.
Na wartość składowej montażu If wpływają warunki:
-rzeczywisty kształt montażu wykopu
- metoda i rodzaj użytego sprzętu do zagęszczania
-ruch na budowie


(…)

… wartość dwukrotności ugięcia początkowego.
Wartość ugięcia dopuszczalnego ograniczona jest warunkiem szczelności i niewielką zmianą przepustowości.
Wyboczenie o kształcie eliptycznym i o kształcie drobnych fal. Minimalna wartość e/D (grubość ścianki/średnica) dla rur z PVC ze względu na ryzyko wyboczenia wynoszą: 0,02(ruch drogowy nie występuje), 0,03 ((ruch drogowy występuje). Dla rur ciśnieniowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz