Metoda obliczania odkształceń rur z tworzyw sztucznych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metoda obliczania odkształceń rur z tworzyw sztucznych-opracowanie - strona 1 Metoda obliczania odkształceń rur z tworzyw sztucznych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Metoda obliczania odkształceń rur z tworzyw sztucznych:
Metoda stanów granicznych
Stan graniczny użytkowania należy sprawdzić przez porównanie s odkształceniem dopuszczalnym.
Stan graniczny nośności można sprawdzić przez porównanie naprężeń krytycznych powodujących utratę stateczności na skutek wyboczenia z nieprężeniami ściskającymi do obciążeń obliczeniowych, oraz przez porównanie odkształcenia względnego wywołanego uginającą się rurą pod wpływem obciążenia z odkształceniami dopuszczalnymi. Do obliczania odkształceń rur elastycznych ułożonych w gruncie przyjęto metodę „Molina”, zwaną skandynawską, udokumentowaną najnowszymi badaniami i popartą 30-letnim doświadczeniem.
Obciążenia:
Obciążenia pionowe ( ), które wywołują w rurze stan naprężenia i odkształcenia
Obciążenia poziome ( ), które się temu przeciwstawiają
Pionowa składowa parcia ( ) jest większa od składowej poziomej ( ). Różnica ( ) powoduje odkształcenie się ścianki rury, co odpowiada zmniejszeniu się średnicy pionowej.
Odkształcająca się ścianka rury powoduje odpór gruntu, którego wielkość zależy od wielkości parcia pionowego i od stosunku sztywności obsypki do sztywności rury.
Obciążenia zewnętrzne naziomu:
Pochodzą od sąsiadujących budowli i obiektów nasypów, oraz obciążeń drogowych, tramwajowych.
Przy obliczaniu naprężeń stosowana jest teoria sprężystości wg. Boussinesque'a
Przy obciążeniu powierzchni wieloma siłami skupionymi, przy obliczaniu naprężeń stosuje się zasadę superpozycji. Stąd też przy obliczeniach obciążeń od pojazdów stosuje się odpowiednie współczynniki uwzględniające obciążenia od kilku kół.
Odkształcenia względne ścianki:
Dla rur ciśnieniowych odkształcenie całkowite będzie sumą odkształcenia zginającego i rozciągającego. Dla rur z tworzyw sztucznych (materiał o wysokiej szybkości relaksacji naprężenia zginającego), obliczenia mogą być wykonywane oddzielnie dla naprężenia rozciągającego spowodowanego przez wewnętrzne ciśnienie i osobno dla naprężenia zginającego spowodowanego przez obciążenia zewnętrzne (od gruntu i ruchu ulicznego).
Stan graniczny nośności - wyboczenie:
Pod wpływem zewnętrznego ciśnienia gruntu powstają siły ściskające działające obwodowo na ściankę rury. Jeżeli siły te są duże, mogą spowodować uszkodzenie powstałe w wyniku wyboczenia ścianki rury. Oddziaływanie to jest połączonym działaniem dużego ciśnienia zewnętrznego (lub podciśnienia) i niskiej sztywności rury, co stwarza ryzyko wyboczenia.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz