Wyparcie hydrauliczne i upłynnienie gruntu w dnie wykopu-karta do sprawozdania K1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2597
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyparcie hydrauliczne i upłynnienie gruntu w dnie wykopu-karta do sprawozdania K1 - strona 1

Fragment notatki:

Ćwiczenie K1
Temat: Wyparcie hydrauliczne i upłynnienie gruntu w dnie wykopu
Wykop fundamentowy o wymiarach w planie 20×20 m, zgodnie z projektem posadowienia obiektu musi posiadać głębokość 3.5 m. W profilu geologicznym podłoża do głębokości 5 metrów zalegają grunty spoiste o ciężarze właściwym γs = 26 kN/m3 i porowatości ogólnej n = 0.35.
Poniżej warstwy utworów spoistych znajduje się warstwa piasków gruboziarnistych i pospółek o miąższości 4 metrów, której średni współczynnik filtracji wynosi k = 10-3 m/s.
W piezometrze wykonanym w środku projektowanego wykopu zwierciadło wody gruntowej stabilizuje się na głębokości 1.8 m poniżej powierzchni terenu.
Narysować widok wykopu fundamentowego i jego przekrój oraz profil geologiczny podłoża.
Sprawdzić warunki stateczności gruntu w dnie wykopu dla dwóch założeń:
grunt spoisty występujący w profilu geologicznym jest utworem całkowicie nieprzepuszczalnym
warstwę gruntów spoistych stanowią słabo przepuszczalne utwory pylaste, w związku z czym podczas wykonywania wykopu napływająca do niego woda będzie odpompowywana.
W przypadku niespełnienia warunków stateczności gruntu w dnie wykopu określić do jakiego poziomu należy przy pomocy studni depresyjnych obniżyć zwierciadło wody (lub ciśnienie wody) w warstwie wodonośnej, aby zachowana była stateczność dna wykopu. Naszkicować lokalizację studni depresyjnych (poza wykopem) oraz zilustrować obniżenie poziomu wody gruntowej na przekroju.
Dla obu wariantów warunków geologicznych: a) oraz b) (punkt 2) i wynikających z nich możliwych przypadków utraty stateczności wymagany współczynnik stateczności gruntu wynosi nW = 1.5
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz