Wymiar pracy w życiu człowieka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wymiar pracy w życiu człowieka - strona 1 Wymiar pracy w życiu człowieka - strona 2 Wymiar pracy w życiu człowieka - strona 3

Fragment notatki:


SOCJOLOGIA PRACY 8.10.2012 PRACA- WYMIARY PRACY I JEJ WARTOŚĆ W ŻYCIU CZŁOWIEKA Podmiotem i twórca pracy jest osoba ludzka.
Praca jest zjawiskiem uniwersalnym- obejmuje wszystkich ludzi, każdego etapu rozwoju cywilizacji- fundamentalnym wymiarem ludzkiej egzystencji, jest równocześnie zjawiskiem konkretnym, gdyż jej podmiotem i sprawcą jest zawsze konkretna osoba. R. Ingarden - praca jest przejawem przekształcania przez człowieka świata zewnętrznego oraz przystosowania go do swoich wymogów. J. Szczepański - praca to każda celowa czynność prowadzącą do zaspokojenia dowolnych potrzeb ludzkich posiadających społeczną doniosłość zapewniającą jednostkom lub grupom, które ją wykonują określoną pozycje w społeczeństwie. Szczepański wskazuje także, że: Praca jest świadomym, celowym, planowanym ukierunkowanym na cel działaniem.
Praca wykonywana jest w celu zaspokojenia różnego rodzaju potrzeb, np. biologicznych, kulturalnych, ekonomicznych.
Praca posiada społeczny charakter- jej cele, środki, metody i realizacja wywierają wpływ na dążenia, postawy, interesy oraz działania innych ludzi; wykonywanie pracy wymaga współpracy i kierowania, a różne jej rodzaje mają zaspokajać potrzeby, podlegają kontroli i regulacji społecznej.
Metody i środki realizacji celów pracy wyznaczone są przez strukturę i kulturę grup, do których należy pracownik
Znaczenie pracy jest związane z zaspokajaniem doniosłych ważnych dla społeczeństwa potrzeb ( w tym wyróżniania się, uznania czy pomocy)
Rodzaj pracy decyduje o pozycji pracownika w strukturze społecznej
Ks. J. Majka- pracą jest każde indywidualne lub zbiorowe działanie ludzkie, mające na celu doskonalenie człowieka i świata.
C. Strzeszewski- praca to naturalnie konieczna działalność, wypływająca z poczucia obowiązku, połączona z trudem i radością. Praca zawiera w sobie aspekt indywidualny i społeczny. Mimo, że jednostka jest podmiotem działania, ale jego skutki zawsze w mniejszym bądź większym stopniu dotyczą także innych.
Pracą jest więc budowanie domów, upraw roślin, leczenie chorych, gra aktorów, przeprowadzanie niepełnosprawnych itp. WYMIARY PRACY:
Podmiotowy
Etyczny
Osobowy
Moralny
Społeczny
Kulturalny
Religijny
WYMIAR PODMIOTOWY:
Jest to działanie osoby posiadającej godność i nie może być od niej oderwane to właśnie decyduje o tym, że praca posiada godność- odpowiada godności osoby ludzkiej i ja wyraża, uczestniczy ona w godności osoby ludzkiej gdyż jest ona działaniem bytu ludzkiego który jest istota rozumna, wolna, posiadającą sumienie.
WYMIAR ETYCZNY
Praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy. Praca zarówno w wymiarze podmiotowym jak i przedmiotowym wypływa z jednego, samodzielnie bytującego podmiotu: człowieka.


(…)

… procesu racjo pracy charak było posługiwanie się stereotypem człowieka, który Mc Gregor nazwał teorią X ( H. Januszek)
TEORIA X
Przeciętny czl ma wrodzona niechęć do pracy i stara się jej unikac gdy tylko może
Z uwagi na te niechęć wiekszosc ludzi musi być przymuszana, kontrolowana, kierowana zagrazana karami aby dac z siebie należyty wysilek
Przeciętny czl woli być kierowany unikac odpowiedzialności…
… społecznych. Człowiek nie pracuje sam i nie tylko dla siebie, lecz z innymi i tworzy dla innych. WYMIAR KULTURALNY
Dzięki kreatywnej pracy powstają dzieła kultury materialnej i duchowej. Człowiek kreuje najpierw pewną ideę czy plan, następnie utrwala ją w jakimś fundamencie. Nawet korzystanie z dzieł kultury materialnej i duchowej odbywa się przez pracę. WYMIAR RELIGIJNY
Człowiek przez Boga został powołany…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz