Wyłączenia systemu ubezpieczeń społecznych-grupy sędziów oraz prokuratorów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyłączenia systemu ubezpieczeń społecznych-grupy sędziów oraz prokuratorów - strona 1

Fragment notatki:

WYŁACZENIA Z SYSTEMU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - GRUPA SĘDZIOWIE I PROKURATORZY Wyłączeni z systemu ubezpieczeń społecznych, zostały 4 grupy: sędziowie i prokuratorzy rolnicy żołnierze zawodowi i funkcjonariusze grup paramilitarnych - Policji, ABW, Agencji Wywiadu, BOR etc. Cudzoziemcy Prof. podkreśla, ze jest to wyłączenie o charakterze przedmiotowym , nie podmiotowym, wyłącznie ze wzgl. na wykonywaną przez te grupy działalność. To kryterium zadecydowało o wyłączeniu tych grup z systemu powszechnego. SĘDZIOWIE I PROKURATORZY Art.180 Konstytucji jednoznacznie postanawia, że sędziowie po przejściu w stan spoczynku z powodu utraty sił lub choroby albo innych okoliczności, które uniemożliwiają wykonywanie zawodu - korzystają z uposażenia. Z takich samych uprawnień korzystają prokuratorzy. Jeśli chodzi o sędziów, kwestie te reguluje ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych z 2001 roku - rozwija ona regulację zawartą w Konstytucji. Ustawa ta przewiduje, że sędzia, który przechodzi w stan spoczynku, nabywa prawo do uposażenia, które wynosi 75% uposażenia sędziego aktywnego zawodowo. Co więcej, to uposażenie sędziego w stanie spoczynku podlega waloryzacji w takim samym czasie i procencie jak uposażenie sędziego aktywnego zawodowo. Odpowiednio stosuje się to do prokuratorów. To uposażenie jest finansowane z budżetu państwa i dlatego przez cały okres wykonywania przez sędziego i prokuratora ich funkcji zawodowych, nie jest za nich odprowadzana składka na ubezp. społeczne - ponieważ nie korzystają z systemu powszechnego. Ale gdyby sędzia lub prokurator odszedł ze służby sędziowskiej czy prokuratorskiej przed nabyciem prawa do uposażenia w stanie spoczynku, wówczas instytucja ich zatrudniająca zobowiązana jest do przekazania ZUS równowartości całych składek od pobieranego uposażenia, za cały okres od podjęcia do zakończenia służby jako sędzia lub prokurator. W ten sposób osoby te uzyskują możność nabycia prawa do emerytury w systemie powszechnym. W orzecznictwie powstał następujący problem - czy sędzia lub prokurator, będąc w stanie spoczynku i podejmując działalność zawodową, np. jako profesor na wyższej uczelni , czy podlega systemowi powszechnemu na ogólnych zasadach? W orzecznictwie przyjęto jednoznacznie, że podjęcie przez sędziego w stanie spoczynku działalności, która objęta jest obowiązkowym ubezp. rodzi obowiązek wpłacania składek itd. Zostało to zaskarżone do TK, który uznał, że podlega systemowi powszechnemu i musi płacić składki. Argumentowano, że przecież ten sędzia nigdy nie nabędzie prawa do emerytury w systemie powszechnym - a zatem będzie płacił składki, ale nigdy nie dostanie emerytury. Zbieg tych dwóch systemów i uprawnie rozstrzyga prawo o ustroju sądów powszechnych - ustawa stanowi, ze w zbiegu tych dwóch systemów sędzia nie może nabyć emerytury z systemu powszechnego. Ustawa arbitralnie rozstrzyga, że sędzia nabędzie tylko prawo do uposażenia sędziego w stanie spoczynku. Nie można korzystać z dwóch systemów jednocześnie. W razie zbiegu - pierwszeństwo ma ten z ustawy o ustroju sądów powszechnych. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz