Wyłączenia kontroli sądów administracyjnych

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 252
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyłączenia kontroli sądów administracyjnych - strona 1

Fragment notatki:

Wyłączenia kontroli sądów administracyjnych Art. 5.  Sądy administracyjne nie są właściwe w sprawach:
   1)   wynikających z nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami administracji publicznej;
   2)   wynikających z podległości służbowej między przełożonymi i podwładnymi;
   3)   odmowy mianowania na stanowiska lub powołania do pełnienia funkcji w organach administracji publicznej, chyba że obowiązek mianowania lub powołania wynika z przepisów prawa
wiz wydawanych przez konsulów, z wyjątkiem wiz wydanych cudzoziemcowi będącemu członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego UE, państwa członkowskiego EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej
zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego wydawanych przez konsulów
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz