Wykorzystanie widma elektromagnetycznego przez radiodyfuzje propagacja - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykorzystanie widma elektromagnetycznego przez radiodyfuzje propagacja - wykład - strona 1 Wykorzystanie widma elektromagnetycznego przez radiodyfuzje propagacja - wykład - strona 2 Wykorzystanie widma elektromagnetycznego przez radiodyfuzje propagacja - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Systemy Radiokomunikacyjne – 2007/2008 – kolo1
Wykorzystanie widma elektromagnetycznego przez radiodyfuzje: propagacja
1.
Systemy rozsiewcze, lokalizacja nadajnika, obszar pokrycia.

Charakterystyczną cechą systemów radiodyfuzyjnych, do których w głównej mierze naleŜą
systemy radiofoniczne, a obok nich systemy telewizyjne, jest to, Ŝe sygnał w.cz. nie jest tu
kierowany do określonego korespondenta (określonego punktu docelowego), lecz do określonego
obszaru docelowego, zamieszkanego przez wielu potencjalnych odbiorców, zwanego obszarem
pokrycia. W obszarze tym kaŜdemu radioabonentowi powinien być umoŜliwiony wystarczająco
dobry technicznie odbiór programów radiofonicznych Za pomocą przeciętnych, dostępnych na
rynku urządzeń odbiorczych.
Wynika stąd, Ŝe w radiofonii na ogół najkorzystniejsze okazuje się zlokalizowanie stacji
nadawczej pośrodku obszaru pokrycia i stosowanie dookólnego rozsyłu sygnału. Odstępstwa od
tej zasady wynikają ze specyficznych sposobów rozchodzenia się (propagacji) fal w róŜnych
zakresach częstotliwości i dotyczą głównie radiofonii krótkofalowej
AM- duzy zasięg, małe pasmo = 7khz, fale długie i średnie, mono, słaba jakość, mała odporność
na zakłócenia
FM - mały zasięg, duŜe pasmo 12kHz - niemoŜność zastosowania na falach długich, średnich i
części krótkich , mała wraŜliwość na zakłócenia, tylko UKF
Od 2000 roku w Polsce wykorzystywane jest jedynie "górne" pasmo UKF (87,5-108 MHz).
Wyjątek stanowią rozgłośnie, które z powodu braku górnych częstotliwości nie mogły jeszcze
rozpocząć emisji w tym paśmie. Obecnie w Polsce nadaje około 200 stacji radiowych. Ponad 10%
tej grupy stanowią rozgłośnie Polskiego Radia, pozostałe to stacje prywatne, samorządowe i
kościelne. W skali kraju najpopularniejsze są Radio RMF FM, Program Pierwszy Polskiego Radia
i Radio Zet (stacje ogólnopolskie), jednak lokalnie mogą być one wyprzedzane przez silne i
lubiane stacje lokalne (np. Radio Parada w Łodzi czy Radio Bogoria w Grodzisku Mazowieckim).
10
Systemy Radiokomunikacyjne – 2007/2008 – kolo1
2. Współpraca międzynarodowa w gospodarce widmem elektromagnetycznym. Przydziały
częstotliwości. Uwarunkowania. Tabela przeznaczeń.
Problemami telekomunikacji na arenie międzynarodowej zajmuje się Międzynarodowy Związek
Telekomunikacyjny (ITU). Ze względu na specyfikę działalności telekomunikacji Międzynarodowy
Związek Telekomunikacyjny uchwali w Genewie w dniu 22 grudnia 1992 r. konwencję
międzynarodową zw. KONSTYTUCJĄ I KONWENCJĄ MIĘDZYNARODOWEGO ZWIĄZKU
TELEKOMUNIKACYJNEGO. Postanowienia KONSTYTUCJI I KONWENCJI
MIĘDZYNARODOWEGO ZWIĄZKU TELEKOMUNIKACYJNEGO są zalecane do stosowania
przez wszystkie państwa. PowyŜsza konwencja została ratyfikowana przez RP w dniu 22.12.1992r..
Podstawowym celem Związku jest:
a) utrzymanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej między wszystkimi Członkami związku
b) gospodarka pasmami częstotliwości widma radiowego oraz przydział pozycji orbitalnej na orbicie
satelitów geostacjonarnych w sposób pozwalający ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz