Wykończenie mydeł - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykończenie mydeł - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Wykończone mydło powinno być plastyczne i jednolite. Wysół, ścięty z powodu zaadsorbowanego mechanicznie nadmiaru roztworu elektrolitu i okluzji pęcherzyków powietrza, daje mydło kruche. Z tego powodu należy dążyć do wysolenia masy na klej spodni. Dobra wydajność wysołu na kleju spodnim zależy od rodzaju kwasów tłuszczowych w osnowie, ich procentowej zawartości w masie klejowej, stężenia elektrolitu oraz temperatury w czasie rozwarstwienia.
Ponieważ wydajne rozdzielenie składników zależy od temperatury masy, po wprowadzeniu całkowitej ilości soli dopływ pary żywej należy odciąć, a zawartość przez pewien czas gotować za pomocą pary pośredniej. Czynność ta nazywa się „ gotowaniem na czysto”.
Po parugodzinnym „gotowaniu na czysto” wyłącza się parę i zawartość kotła pozostawia do odstania. Po upływie około ½ godziny za pomocą zaworu dolnego odpuszcza się silnym strumieniem ług spodni wraz z zanieczyszczeniami, a resztę pozostawia do wielogodzinnego właściwego odstania. Szybkość rozwarstwienia zawartości kotła na rdzeń i klej spodni ma zasadnicze znaczenie. Całkowite rozwarstwienie powinno być zakończone przed ochłodzeniem zawartości kotła poniżej temperatury 70-80 *C.
Odstały wysół przepompowuje się za pomocą lewarowej rury do innego kotła lub za pomocą zaworu dolnego spuszcza się ług olejowy, a wysół pozostawia w kotle. Otrzymany wysół, tzw. pierwotny, ma konsystencję gruzełkowatą. W celu otrzymania produktu jednolitego wysół pierwotny poddaje się tzw. szlifowaniu. Czynność tę wykonuje się w kotle warzelniczym lub jakimkolwiek innym. Do mieszanego rdzenia utrzymywanego w temperaturze wrzenia wprowadza się wodę, określoną niewielką ilość soli kuchennej i ługu sodowego, co powoduje rozklejenie się pierwotnego wysołu. Część wysoły przechodzi do kleju spodniego, a rozszlifowany rdzeń traci nadmiar elektrolitu, który był przyczyną niejednolitej konsystencji wysoły pierwotnego. Niewielki dodatek ługu zmniejsza podatność mydła do wysalania się, gdyż zapobiega tworzenia się kwaśnych mydeł hamują hydrolizę.
Mydło szlifuje się także tłuszczami obojętnymi lub kwasami tłuszczowymi. Zależnie od dalszego przeznaczenia wysołu szlifowanie bywa kilkakrotnie powtarzane. Podczas wysalania i szlifowania w masie mydlanej zachodzi szereg skomplikowanych zmian koloidalnych, które ilustruje wykres na rysunku 8, przedstawiający wysolenie mydła sodowego o składzie: 50 % łoju i 50% oleju kokosowego w temperaturze 100*C. Na osi rzędnych odczytuje się procentową zawartość mydła, na osi odciętych- procentową zawartość soli. Białe pola A, B i C oznaczają zakresy zawartości mydła i soli, w których obrębie istnieją trzy różne stany koloidalne mydła: A-rdzeń szlifowany, B- mydło zgęstniałe, C- roztwór mydła, klej lub ług spodni. Przestrzenie liniowane D, E i F określają zawartości mydła i soli, w obrębie których masa mydlana jest niejednorodna, i współistnieją: w D- zgęstniałe mydło i mydło w roztworze, w E- rdzeń szlifowany i mydło zgęstniałe oraz w F- rdzeń szlifowany i mydło w roztworze. Proste (konoddy) pokrywające płaszczyzny, przedstawiające zakresy układu dwuskładnikowego, łączą punkty na krzywych rozwarstwienia. We wszystkich punktach na tej samej prostej układ rozwarstwia się na takie same składniki, a odległości danego punktu od punktów na obu krzywych określają w stosunku odwrotnie proporcjonalnym względny udział ilościowy obu składników układu.RYSUNKI


(…)

….
W przypadku osnowy złożonej z kwasów tłuszczowych wprowadza się ją do ługu uprzednio zmieszanego ze składnikami obciążającymi i całkowitą ilością wody. Po dodaniu około 80% osnowy dalsze dodawanie prowadzi się w wolniejszym tempie z powodu powstawania grud zgęstniałego mydła. Reakcja ma przebieg gwałtowny i mieszanie parą jest niewystarczające. Kocioł warzelniczy powinien być wyposażony w mieszadło mechaniczne, które zapobiega podnoszeniu się i ewentualnemu wyrzuceniu masy mydlanej z kotła.
OTZRYMYWANIE MYDŁA POPRZEZ SOLE WAPNIOWE
Zmydlanie tłuszczów mlekiem wapiennym technologicznie zostało opracowane przez Krebitza w dwudziestych latach bieżącego stulecia. Metoda polega na emulgowaniu obojętnych tłuszczów mlekiem wapiennym początkowo w temperaturze 70*C. Przy tłuszczach wysokogatunkowych temperatura…
… modyfikacjom. Przede wszystkim po skończonym gotowaniu klej mydlane może być wylany do urządzeń chłodniczych i wówczas otrzymuje się mydło twarde, tzw. klejowe. Ten sposób produkcji, zwłaszcza przy stosowaniu tłuszczów obojętnych jako surowca, nie jest wskazany, gdyż traci się cenny produkt uboczny-glicerynę, którą podczas produkcji mydła rdzeniowego uzyskuje się z ługów pomydlanych. Mydła gospodarcze rdzeniowe i klejowe mogą zawierać kalafonię, z której powstaje mydło żywiczne przyczyniające się do zwiększenia pienienia się mydła i nadające mu żółte zabarwienie. Kalafonię wprowadza się pod koniec procesu gotowania, przeważnie jako uprzednio przygotowane mydło żywiczne. Gorsze gatunki mydła gospodarczego bywają obciążone, np. Szkłem wodnym, które dodaje się po zakończeniu procesu.
MYDŁA MAZISTE
Proces…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz