wykłady z psychologii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2590
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykłady z psychologii - strona 1 wykłady z psychologii - strona 2 wykłady z psychologii - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 17 stron i porusza zagadnienia takie jak: psychologia społeczna, psychologia wychowania, płeć biologiczna, płeć psychologiczna, osoby określone seksualnie, osoby androgeniczne, osoby nieokreślone seksualnie, osoby krzyżowo określone seksualnie, udowodnione różnice między kobietami i mężczyznami, zdolności werbalne, rozwój ruchowy, zdolności przestrzenne, pamięć dowolna drobnych obiektów, mowa ciała i intuicje, spostrzegawczość, pomaganie, skłonność do zwierzania się, agresja, pozycja zawodowa, styl porozumiewania się, złodzieje czasu, taktyka wabienia płci przeciwnej i eliminacji konkurencji, aktywność seksualna, psychologia zachowań zbiorowych. Ponadto, notatka zawiera informacje dotyczące zagadnień takich jak: teoria Gustawa Le Bona, teoria Gabriela de Tarda, deindywiduacja, tożsamość osobista, teoria tożsamości społecznej, zło, posłuszeństwo, teoria pośrednictwa Millgrama, teoria Theodora Adorno, teoria uśpionych, teoria sił wiążących z orientacją na reguły i z orientacją na role, teoria terroryzmu, terroryzm, autoprezentacja, taktyki autoprezentacji, samoutrudnianie, wymówki, suplikacje, usprawiedliwienia, przeprosiny. Notatka porusza również zagadnienia takie jak: asertywne taktyki autoprezentacji, ingracjacja, dylemat "lizusa", dylemat "zróżnicowanej publiczności", zastraszanie, autopromocja, dylemat "skromności", dylemat "reputacji", dylemat "autentyczności", autopromocja przez skojarzenie, moralizowanie, bliskie związki interpersonalne, trójczynnikowa koncepcja miłości Roberta Sternberga, intymność, namiętność, zaangażowanie. Notatka zawiera ponadto informacje na temat pojęć takich jak: rozwój związku miłosnego, fazy miłości, zakochanie, romantyczne początki, dojrzały, kompletny związek, związek przyjacielski.

TEMAT 1: ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ I WYCHOWAWCZEJ1) Psychologia społeczna- opisuje i wyjaśnia w jaki sposób ludzie spostrzegają inne osoby, reagują na nich emocjonalnie i w jaki sposób w stosunku do siebie nawzajem się zachowują. Przedmiotem psychologii społecznej jest wiedza człowieka o świecie społecznym, postrzeganie ludzi, co człowiek sądzi na własny temat, atrakcyjność fizyczna i miłość, zachowania prospołeczne, agresja, terroryzm, zachowania grupowe, różnice psychiczne między kobietami i mężczyznami, stereotypy, uprzedzenia, konflikty. 2) Psychologia wychowania- zajmuje się wychowaniem człowieka w różnych okresach jego życia, rozpatrywana przez psychologię. Psychologia wychowania zajmuje się czynnikami środowiskowymi i psychologicznymi, które wpływają na rozwój umysłowy, uczuciowy, społeczny i osobowości. Bada różne środowiska wychowawcze, rodzinę, szkołę, domy dziecka itp., oraz organizacje i instytucje społeczne, które przygotowują dzieci i młodzież do czynnego udziału w życiu społeczeństwa dorosłych, a także instytucje oświatowe i kulturalne oddziałujące na człowieka w późniejszych okresach życiowych. TEMAT 2: RÓŻNICE PSYCHICZNE MIĘDZY KOBIETAMI I MĘŻCZYZNAMIWyróżnia się płeć biologiczną i psychologiczną. Płeć biologiczna- oznacza biologiczne charakterystyki kobiet i mężczyzn zdeterminowane przez zewnętrzne narządy płciowe. Płeć psychologiczna- to stopień natężenia cech tradycyjnie kobiecych lub męskich. Role związane z płcią oznaczają zespół społecznych oczekiwań kierowanych wobec kobiet i mężczyzn. We wszystkich kulturach wyraźne są stereotypy związane z płcią, które odzwierciedlają odmienne społeczne oczekiwania wobec kobiet i mężczyzn:- mężczyzna (wg stereotypu)- to osoba niezale

(…)

… w ryzach mieszkańców okupowanych krajów. - teoria Theodora Adorno. Uważa, że wytłumaczenia zjawiska posłuszeństwa należy szukać w osobowości jednostki a nie wśród czynników sytuacyjnych i środowiskowych. Zaproponował on pojęcie „osobowości autorytarnej”. Ludzie o takiej osobowości popierają autorytarny system społeczny a w szczególności ślepe posłuszeństwo wobec osób cieszących się autorytetem, pogardę…
… mają osobowości autorytarne, a zatem są predysponowani do okrucieństwa. - teoria uśpionych W ujęciu tym twierdzi się, że niektórzy członkowie SS i Gestapo byli uśpieni, tzn. mieli pewne skłonności do agresywnych zachowań i uprzedzeń do pewnych ludzi. W czasie pokoju cechy te pozostawały uśpione albo ujawniały się w postaci maltretowania żon, itp. Tymi ludźmi rzadko zajmowała się prokuratura i sądy…
… mężczyzn. 10. Więcej mają do powiedzenia we własnym małżeństwie. Potęga atrakcyjności fizycznej daje o sobie znać od wczesnego dzieciństwa. Okazuje się, że urodziwi otrzymując od kołyski nagrody społeczne, są bardziej społecznie zrelaksowani, a cała reszta jest wynikiem samospełniającego się proroctwa. Samospełniające się proroctwo polega na tym, że oczekiwanie jakie mamy wobec innych powodują…
… łatwość w nawiązywaniu kontaktów z innymi, lepiej potrafią dbać o innych, co ma źródło większej pozytywności doświadczeń społecznych. Odwołując się do efektu aureoli, tzn. fizyczna atrakcyjność jest sama w sobie przyjemna, powoduje więc skłonność do ogólnie pozytywnej oceny danej osoby i ta ocena promieniuje niczym aureola na wszystkie pozostałe cechy tej osoby powodując ich zawyżoną ocenę. Okazuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz