Wykłady z instrumentów opodatkowania pośredniego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1456
Wyświetleń: 2422
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykłady z instrumentów opodatkowania pośredniego - strona 1 Wykłady z instrumentów opodatkowania pośredniego - strona 2 Wykłady z instrumentów opodatkowania pośredniego - strona 3

Fragment notatki:

INSTRUMENTY OPODATKOWANIA POŚREDNIEGO LUDNOŚCI I PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
prof. AE dr hab. T. FAMULSKA
1.Egzamin:
-możemy korzystać ze wszystkich możliwych pomocy (notatki, ustawy, książki)
-10 pytań test jednokrotny wybór, bez punktów ujemnych
-1 duże zadania
- na egzaminie będzie tylko to, co przerobimy
- 20 min.
-zerówka na przedostatnich zajęciach z wykładów  za dużo zajęć straciliśmy to jej nie będzie, za to jak komuś się
noga podwinie to nie będzie miał wpisanej dwói
2. Konsultacje
- czwartek po wykładzie
3. Kalkulatory
4. Literatura: (nie musimy jej mieć)
- Teresa Famulska „Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej”
- Książka Jerzy Martini, Łukasz Karpiesiuk VAT w orzecznictwie ETS, wyd BECK
5.Ustawa z dnia 11.03.04. od towarów i usług, stan prawny na 1 stycznia 2010 r. (nosić)
6.Akty wykonawcze, rozporządzenia
-Rozporządzenie MF z dnia 27.04.04. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i
usług DZ U. 2004 nr 97 poz. 970. na stan 1 maja 2008
-Rozporządzenie MF z dnia 25.05.05 w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu
podatku, wystawienia faktur, sposobu ich przechowywania DZ U. z 2005 roku nr 95 poz. 798.
1
WYKŁAD 1
Wprowadzenie do tematyki opodatkowania pośredniego
1. Za kryterium podziału podatków na pośrednie i bezpośrednie przyjmuje się uwzględnienie w konstrukcji
podatku zdolności podatkowej opodatkowanego.
Zdolność podatkowa podatnika to jego możliwość do ponoszenia ciężaru podatku.
Rozróżniamy:
a)podatki bezpośrednie to takie podatki, w których w konstrukcji uwzględnia się zdolność podatkową
opodatkowanego podmiotu, dąży się do jej ustalenia i obliczenia. Jest to podatek dochodowy oraz majątkowy.
-przez podatek dochodowy dąży się do pomiaru zdolności podatkowej. Jakie osiągasz dochody? Dochód świadczy
o możliwości ponoszenia podatku.
-podatki majątkowe to próba zmierzenia stanu zamożności danej osoby, np. podatek od nieruchomości. Jaki
posiadasz majątek?
W konstrukcji podatków dąży się do zidentyfikowania zdolności podatkowej. Najczęściej podatki bezpośrednie są
rozliczane bezpośrednio przez opodatkowany podmiot, ale mogą być rozliczane także przez inne osoby. Np.
Podatek bezpośredni PIT: są sytuacje, że może taki podatek rozliczyć pracodawca, ale mimo wszystko jest to
podatek bezpośredni.
b)podatki pośrednie to takie, w których w konstrukcji nie uwzględnia się zdolności podatkowej, nie dąży się do
jej ustalenia, ale wnosi się o niej, na podstawie pewnych faktów, pewnych zdarzeń, pewnych czynności. Jest to
domniemana zdolność podatkowa. Najbardziej typową przesłanką, gdzie mierzy się zdolność podatkową to akty
kupna-sprzedaży. Najbardziej charakterystyczne podatki to podatki od towarów i usług. Dokonywanie wydatków
jest mniej efektywnym miernikiem zdolności podatkowej.
Najczęściej rozliczane są przez inny podmiot, niż ten który ponosi ciężar tego podatku. Np. Sklep rozlicza VAT,
który my mu płacimy za produkty ale np. w przypadku podatku od

(…)

…. Podatek VAT jest podatkiem typowo przedmiotowym, cenotwórczym.
2.Zwolnienia podmiotowe wprowadzają zakłócenia:
-zakłócają rynkowy mechanizm ustalania cen
-zakłócają mechanizm VAT-u, ponieważ podmiot zwolniony przerywa rytm VAT naliczony należny.
3.Podmiot zwolniony nie ustala podatku należnego, ale podmiot zwolniony automatycznie nie ma też prawa do
odliczania podatku naliczonego.
-U podmiotów…
… typowe podatki pośrednie:
-podatek od towarów i usług (charakter powszechny, dotyczy transakcji kupno-sprzedaż, świadczenia usług)
-podatek akcyzowy (charakter selektywny)
-podatek od gier i zakładów (rodzaj akcyzy, mutacja)
4. Podatek VAT jest polską wersją podatku od wartości dodanej
2
- istotę podatku określiła I Dyrektywa
- podatek konsumpcyjny
- względem przedsiębiorstw podatek…
… na to samo. Tak jest w
Japonii. W USA jeszcze nie wprowadzono VAT-u.
6. Wymogi dotyczące obliczania VAT-u:
1) Ustalanie VAT-u należnego – wymaga prowadzenia ewidencji VAT-u należnego (rejestr sprzedaży),
konieczność znania odpowiedniej stawki.
2) Ustalanie VAT-u naliczonego – także konieczność prowadzenia ewidencji
7. Deklaracja VAT-u:
C – rozliczenie podatku należnego  z tabelki dla fazy II – 660
D – rozliczenie podatku naliczonego  z tabelki dla fazy II – 220
E- obliczenie wysokości zobowiązania  z tabelki dla fazy II – 440
8. Walory fiskalne VAT-u:
- likwiduje wady podatku kaskadowego, eliminuje wielokrotność podatku oraz eliminuje podatek od podatku
- jest neutralny względem mechanizmu rynkowego
- systematyczne wpływy do budżetu
- ma charakter powszechny, czyli ma charakter wydajny
- stabilność wpływów publicznych
- ograniczanie ucieczki od podatku (jest tu wkomponowany mechanizm samokontroli, podatnicy pilnują się
nawzajem. Podatek należny u jednego podmiotu jest naliczony u drugiego podmiotu.)
- istotny w transakcjach międzynarodowych
4
WYKŁAD 2
Harmonizacja podatków w UE
1. Harmonizacja – proces zbliżania, upodobniania rozwiązań podatkowych w takim stopniu w jakim różnice
zakłócają…
… interpretacja – muszą istnieć warunki oraz musi istnieć zamiar powtórzenia czynności i jest
ujawniony przy pierwszym wykonaniu.
Przykład.
Jeżeli ktoś wynajął garaż sąsiadowi, ale powiedział, że więcej tego nie zrobi  nie ma zamiaru;
Jeżeli ktoś dał ogłoszenie do gazety  ma zamiar
6. Zakres podmiotowy VAT rozpatruje się razem ze zwolnieniami podmiotowymi.
16
WYKŁAD 7
Zwolnienia podmiotowe, mały podatnik
1…

podstawą amortyzacji jest wartość brutto.
4) kryterium własnych umiejętności w zakresie obsługi tego podatku – Podatek VAT jest trudny w obsłudze
i jeśli firmy nie stać na opłacenie osoby zajmującej się podatkami to póki może niech korzysta ze
zwolnienia.
11. Mały podatnik to kategoria, która została wprowadzona jako preferencja dla małych i średnich przedsiębiorstw
mających problemy z płynnością…
…) Towary są przekazywane przez podatnika na inne cele niż prowadzi działalność
p.1
Art.7, ust. 2,
Dotyczy osób tylko fizycznych, bo wprowadzone jest pojęcie „na potrzeby osobiste”.
Nie można nazywać potrzebami osobistymi rzeczy, które są potrzebne do wykonywania danej pracy np. lekarz
utrzymuje ręczniki albo posiada odzież roboczą.
6. Kwestia przekazania towaru w celu reklamy np. kalendarze, długopisy
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz