wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykłady  - strona 1 wykłady  - strona 2 wykłady  - strona 3

Fragment notatki:

Definicje SIT, SIP, GIS, SDI j , , , Podstawowe pojęcia p ję System informacyjny – całokształt składników tworzących system do  przechowywania i operowania informacją p y p j Definicja SIP Definicja  Elementy SIP Elementy SIP SIT a  SIP GIS SIT wg Pgik SIT wg. Pgik ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO  I BUDOWNICTWA d i 12 li 2001 z dnia 12 lipca  r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia  i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie §1 1. Krajowy system informacji o terenie zwany dalej "systemem" 1. Krajowy system informacji o terenie zwany dalej  systemem   zawiera dane  obligatoryjne  dotyczące: • 1. państwowego systemu odniesień przestrzennych,  p g y p y , • 2. rejestru granic  (trójstopniowego podziału terytorialnego państwa) •  3 osnów geodezyjnych •  3. osnów geodezyjnych,  •  4. ewidencji gruntów i budynków,  5 d j j id ji i i b j i t •  5. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia  erenu,  •  6. obiektów topograficznych. 2. System w części  fakultatywnej  może być uzupełniany o dane  pozwalające użytkownikom na definiowanie własnych baz danych  innych, niż wymienione w ust. 1. I ewidencja gruntów i budynków ewidencja uzbrojenia terenu S T obiekty topograficzne S osnowy geodezyjne y g yj metadane metadane powiatowy zarządzanie kryzysowe ąd e y ysowe zarządzanie zasobami komunalnymi S I T l i t planowanie przes rzenne rejestr decyzji handel edukacja zdrowie handel, edukacja, zdrowie oferty inwestycyjne, rynek  nieruchomości SDI  Infrastruktura danych przestrzennych (SDI – Spatial Data Infrastructure) jest  to zespół środków prawnych organizacyjnych ekonomicznych politycznych to zespół środków prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych,  ,  technicznych, przedsięwzięć instytucjonalnych oraz zasobów ludzkich które:  •zapewniają powszechny dostęp do danych i usług geoinformacyjnych  dotyczących określonego obszaru,  •przyczyniają się do efektywnego stosowania geoinformacji dla  zrównoważonego rozwoju danego obszaru zrównoważonego rozwoju danego  ,  •umożliwiają racjonalne gospodarowanie zasobami geoinformacyjnymi.  SIP / SIT to korzyści !!! y ale najpierw trzeba zainwestować ... nakłady korzyści lata   0         1         2          3          4         5          6         7 la Korzyści z SIP Zinformatyzowana  ewidencja gruntów i budynków przekształcana  stopniowo w kataster nieruchomości powinna zapewnić:   

(…)

… są reprezentowane za pomocą jednego z elementów
geometrycznych tj albo 0-D albo1-D albo2-D wtedy mamy:
tj.
0-D, albo1-D, albo2-D,
• obiekty punktowe (np. punkt osnowy geodezyjnej
• obiekty liniowe (np. ogrodzenie, linia wysokiego napięcia)
• obiekty powierzchniowe (np. działka, budynek na mapie topograficznej)
Obiekty złożone (kompleksowe) są reprezentowane przez kombinację
obiektów prostych np. budynek na mapie…
… przestrzennych.
Wyróżnia się modele:
• zorientowany graficznie
• topologiczny (sieciowy, obszarowy)
(sieciowy
• obiektowy (w sensie programowania obiektowego).
MODEL ZORIENTOWANY GRAFICZNIE
model danych przestrzennych, w którym rozpatruje się elementy graficzne
przedstawiane na mapie: punkty linie, symbole piksele
punkty, linie symbole, piksele.
DANE W SIP
dane dotyczące obiektów przestrzennych, w tym zjawisk…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz