Wykład - zmiana pracodawcy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - zmiana pracodawcy - strona 1

Fragment notatki:

Zmiana pracodawcy. Co do zasady, nie może dojść do zmiany stron stosunku pracy bez jego rozwiązania i nawiązania nowego stosunku pracy. Wyjątek uczyniono co do możliwości zmiany dokonującej się po stronie pracodawcy w ten sposób, że w ramach tego samego stosunku pracy, bez jego rozwiązywania, następuje zmiana pracodawcy, a stosunek pracy jest kontynuowany - jest to przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę (art. 231 k.p.).
Procesy w postaci przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę mogą występować zarówno w obrębie przedsiębiorstw, jak i jednostek organizacyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej. O przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę można mówić wówczas, gdy nowy podmiot przejmuje do wykonywania zadania dotychczasowego pracodawcy (lub ich część) spełniane przez określonych pracowników i w związku z tym chce korzystać z pracy tych osób. Przejście zakładu pracy jest poprzedzone procedurą informowania pracowników.
Jeżeli przejście zakładu pracy na innego pracodawcę ma spowodować zmiany w warunkach zatrudnienia pracowników, to wówczas pracodawcy muszą podjąć z organizacjami związkowymi rokowania w celu zawarcia porozumienia w tej sprawie - w braku porozumienia, pracodawca samodzielnie decyduje o ewentualnym pogorszeniu warunków zatrudnienia.
Z dniem przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę staje się on, z mocy prawa, stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy powstałe przed przejęciem części zakładu pracy, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie.
Jeżeli chodzi o przejęcie całości zakładu pracy, to za zobowiązania wobec pracowników odpowiedzialność ponosi nowy pracodawca.
Jeżeli przejmowani pracownicy nie są zainteresowani kontynuacją stosunku pracy, mogą - korzystając z zasady wolności pracy - w terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem. Wyjątek dotyczy pracowników, którzy nie są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz