Wykład - Złożone formy czynności operacyjnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Złożone formy czynności operacyjnych - strona 1

Fragment notatki:

Złożone formy czynności operacyjnych. Złożone czynności operacyjne to: rozpoznanie operacyjne, infiltrację środowisk przestępczych i kryminogennych, inwigilację, pozyskiwanie i wykorzystywanie tajnych osobowych źródeł informacyjnych, rozpracowanie operacyjne i kombinację operacyjną. Inwigilacja polega na długotrwałym, systematycznym, tajnym śledze­niu konkretne osoby, z łącznym wykorzystaniem wszystkich w zasadzie prostych form czynności operacyjnych. Osobom inwigilowanym zakłada się specjalne teczki (w tradycyjnej terminologii kryminalistycznej zwane aktami dossiers), które zawierają notatki i inną dokumentację czynności podjętych wobec osoby inwigilo­wanej. Celem inwigilacji teoretycznie może być niedopuszczenie do po­pełnienia przez inwigilowaną osobę przestępstwa. Zwykle celem jest sprawdzenie słuszności podejrzenia o popełnieniu przez taką osobę prze­stępstwa w przeszłości i uzyskanie dowodów niezbędnych do wszczęcia postępowania karnego. Rozpracowanie operacyjne to również koncentracja różnych prostych czynności operacyjnych w celu realizacji wspólnego zadania. Od inwigilacji rozpracowanie operacyjne różni się tym, że z reguły nie doty­czy jednej konkretnej osoby ale jakiegoś zagadnienia (np. serii zabójstw dokonanych przez nieznanego sprawcę). Infiltracja środowiska przestępczego lub kryminogennego jest realizowana dla możliwości sprawowania nad nim policyjnej kontroli, przez zapewnienie sobie stałego dopływu informacji z tego środowiska. Doko­nuje się jej poprzez werbowanie z tego środowiska informatorów, umieszczanie w nim już wcześniej zwerbowanych infor­matorów, lub agentów, tj. własnych funkcjonariuszy, którzy albo na krót­ko kamuflują swą rzeczywistą rolę, udając przedstawiciela innego zawo­du (np. akwizytora), albo też rolę swą mają zakamuflowaną na znacznie dłużej, zajmując tzw. etat niejawny. Na przykład policjant, zatajając fakt swej służby, zatrudnia się jako urzędnik bankowy, pracuje w tej roli, nie przestając być równocześnie kadrowym funkcjonariuszem policji, wyko­nującym w banku swe policyjne, operacyjne zadania, np. inwigilując określonych pracowników banku. Rozpracowanie operacyjne to usystematyzowany zespół różnorodnych prostych i złożonych form ukierunkowanych na zapobieżenie planowanemu przestępstwu lub wykrycie sprawców już popełnionych i nie wykrytych przestępstw. Takie rozpracowanie może poprzedzać wszczęcie postępowania przygotowawczego, a zawarte w nim informacje mogą stanowić podstawę późniejszego wszczęcia sprawy karnej. Rozpracowanie może też być prowadzone równolegle do toczącego się już postępowania przygotowawczego a zdarza się, że rozpracowanie zostaje założone po umorzeniu określonego postępowania. Kombinacja operacyjna to zespół działań i zachowań pracowników organów ścigania, których celem jest stymulowanie poczynań środowisk i grup przestępczych oraz potencjalnych sprawców w oczekiwaniu przez te organa kierunku. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz