Wykład - Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie - strona 1 Wykład - Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie - strona 2 Wykład - Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 1
Informacje ogólne:
Przychodzić na wykład punktualnie
Siedziba: Pokój 619D - Katedra zarządzania organizacjami
Konsultacje: Czwartek B, 8,45-9,45 (Rond)
Piątek A: 15.20-16.50 (K-ce)
Piątek B: 17.10-18.40 (K-ce)
Strony internetowe:
http://www.ae.katowice.pl/pracownik/a.php/pracownik/id/98/
Informacje dotyczące przedmiotu:
Celem realizacji przedmiotu zarządzanie zasobami ludzkimi jest zapoznanie studentów z istotą i znaczeniem procesów personalnych współczesnych organizacji.
Program przedmiotu:
Istota zarządzania zasobami ludzkimi
Planowanie potrzeb personalnych
Rekrutacja pracowników i jej źródła
Selekcja kandydatów do pracy - techniki i kryteria doboru pracowników
Adaptacja społeczno-zawodowa nowego pracownika
Motywowanie materialne (głównie pieniężne) i niematerialne
Ewaluacja (ocenianie) pracowników
Kierunki rozwoju pracowników (głównie szkolenia, ale nie tylko)
Derekrutacja (zwalnianie pracowników)
Forma i termin egzaminu:
Egzamin w formie pisemnej
10 pytań otwartych
Krótkie odpowiedzi (1-2 zdania albo kilka słów)
Czas trwania zaliczenia 30 minut
Zdarza się, że na ocenę bdb studenci oddają prace po 12 minutach
Na ocenę pozytywną wymagane 51%
Za każde pytanie 1 pkt
Są punkty fragmentaryczne Np. 0,1, albo 0,2
Lepiej napisać mniej niż źle, (jeśli część jest źle nie ma nawet punktów fragmentarycznych)
Termin egzaminu: w sesji egzaminacyjnej - zostanie ustalony
Nie da się ściągać!
Platforma edukacyjna:
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Hasło: ZZL2013
Zestaw pytań będzie umieszczony na platformie
Pytania będą zamieszczane po każdym wykładzie (z drobnym przesunięciem czasowym)
Literatura:
Tadeusz Mendel: Funkcja motywacyjna w zarządzaniu przedsiębiorstwem logistycznym, Wyd. Wyższej szkoły Logistyki, Poznań, 2011
Aleksy Pocztowski: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa 2007
Andrzej Wilk: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Koncepcje, modele, metody, Wyd. Wyższej szkoły Logistyki,Poznań 2010
Zarządzanie kadrami, Red. Tadeusz Listwa. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010
Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Red. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński, PWN, Warszawa 2006
Temat: Istota zarządzania zasobami ludzkimi.


(…)

…, jest to praca wykonywana za pośrednictwem komputera a efekty tej pracy przesyłane są do zleceniodawcy drogą elektroniczną
oraz sposoby realizacji funkcji personalnej
Uwarunkowania ZZL:
Wewnętrzne - te, które powstają wewnątrz przedsiębiorstwa (firmy), Np. kultura organizacyjna, strategia organizacji, struktura organizacyjna, sytuacja finansowa firmy, działalność związków zawodowych, przedmiot działalności
Zewnętrzne:
Ekonomiczne, Np. rynek pracy, polityka gospodarcza państwa, koszty pracy, branżę, w której firma działała
Społeczne Np. czynniki demograficzne, kultura narodowa, system edukacji
Prawne - uregulowania prawne, Np. kodeks pracy
Ekologiczne - Np. warunki pracy, BHP
4

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz