Wykład - Zakres terytorialny stosowania traktatu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Zakres terytorialny stosowania traktatu - strona 1

Fragment notatki:

Zakres terytorialny stosowania traktatu
Ogólną zasadą dotyczącą zakresu terytorialnego jest zasada wynikająca z art. 29. Konwencji iż traktat wiąże państwo w stosunku do całego jego terytorium. Możliwa jest jednak sytuacja kiedy traktat dotyczy tylko pewnej części terytorium państwowego tzw. traktaty zlokalizowane dotyczy części terytorium państwa np. traktat dotyczący rzeki międzynarodowej, obszaru morskiego, przestrzeni powietrznej) lub traktat może zawierać klauzulę kolonialną lub klauzulę federalną.
Klauzula kolonialna, która często była stosowana przez państwa posiadające rozległe kolonie to klauzula na mocy której państwo - metropolia ogranicza stosowanie traktatu albo do swojego terytorium metropolitalnego, albo państwo mogło określić, do których terytoriów kolonialnych taki traktat będzie stosowany.
Klauzula federalna jest zamieszczana w traktacie jeżeli stroną takiego traktatu ma być państwo federacyjne, które przyznało uprawnienia do zawierania umów międzynarodowych swoim częściom składowym (np. RFN, Szwajcaria). Jeżeli w traktacie jest zawarta klauzula federalna to od zgody władz poszczególnych części składowych zależy stosowanie tego traktatu na terytorium tych części składowych (np. władze Saksonii chcą by traktat obowiązywał na ich terytorium i jeśli wyrażą na to zgodę traktat ten ma zastosowanie do terytorium Saksonii)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz