Wykład - Zagraniczne inwestycje bezpośrednie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Zagraniczne inwestycje bezpośrednie - strona 1 Wykład - Zagraniczne inwestycje bezpośrednie - strona 2

Fragment notatki:

Międzynarodowe stosunki gospodarcze prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski
Wykład 5
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie (ZIB) mogą przybierać różne formy:
tworzenie nowych lub przejmowanie już istniejących za granicą przedsiębiorstw, nad którymi firma macierzysta sprawuje pełną kontrolę,
zakładanie za granicą oddziałów ( nie są one samodzielnymi jednostkami gospodarczymi, nie mają osobowości prawnej),
tworzenie towarzystw siostrzanych (filii)- najczęściej spotykane- mają prawa takie same jak sp. miejscowe, mają odrębną osobowość prawną i są zarejestrowane jako oddzielne jednostki gospodarujące
udział w firmie zagranicznej (m.in. joint venture) porozumienia licencyjne, produkcyjne; wykształcenie personelu; przekazanie know- how lub patentów (w zamian za udziały)
pożyczki, darowizny lub kredyty dla wyżej wymienionych
Do najważniejszych przyczyn wywołujących międzynarodowy przepływ kapitału o charakterze ekonomicznym zalicza się:
możliwość osiągnięcia wyższej stopy zysku za granicą w porównaniu z warunkami krajowymi w krótkim okresie
niższe koszty inwestycji i produkcji za granicą w porównaniu z warunkami krajowymi zapewnienia dostępu do źródeł surowców
istnienie granic dla ekspansji wewnętrznych kraju
obejście barier celnych dzięki alokowaniu kapitału, w tych krajach w których te bariery występują
zróżnicowane kształtowani się cen i odmienne tendencje tego kształtowania w kraju i za granicą względy podatkowe
wykorzystanie przewagi technologicznej
zdobycie zagranicznych rynków zbytu
względy spekulacyjne
różnice stóp procentowych na rynkach pieniężnych i kapitałowych
poprawa struktury lokat kapitałowych
różnice w poziomie stabilizacji stosunków politycznych i ekonomicznych w różnych krajach
produkcja dla przedsiębiorstwa macierzystego
Kierunki oddziaływania importu kapitału na wzrost DN
wzrost DN (wytwórczego)
zwiększenie zatrudnienia zwiększenie wydajności pracy
stworzenie nowych mechanizm mnożnika mocy produkcyjnych inwestycyjnego
wzrost inwestycji
mechanizm wzrost wiedzy technologicznej oraz
rezonansu technicznej sprawności majątku
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz