wykład - Zadania wentylacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykład - Zadania wentylacji - strona 1

Fragment notatki:

Zadania wentylacji Zadania wentylacji - Informacje ogólne Podstawowym zadaniem stawianym systemom wentylacyjno-klimatyzacyjnym jest wymiana zanieczyszczonego powietrza w pomieszczeniu powietrzem czystym. Przy czym termin „zanieczyszczenia" można rozumieć jako szkodliwe substancje gazowe, nadwyżki ciepła, nieprzyjemne zapachy lub cząstki substancji stałych w powietrzu. Innym ważnym zadaniem jest stworzenie w pomieszczeniu odpowiednich warunków komfortu, wyeliminowanie możliwości powstawania niekontrolowanych przepływów powietrza (przeciągów) i jak największe ograniczenie zmian temperatury w strefie przebywania ludzi. Nie jest to zadaniem łatwym gdyż, na warunki komfortu wpływa wiele czynników, takich jak prędkość powietrza, temperatura powietrza i temperatura powierzchni otaczających przegród.
Aby sprostać stawianym zadaniom, projektowane systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny być: -niewrażliwe na wpływ czynników zakłócających. Zewnętrznymi czynnikami zakłócającymi może być wiatr lub temperatura. Wewnętrznymi czynnikami zakłócającymi mogą być konwekcyjne ruchy powietrza powodowane przez źródła ciepła w pomieszczeniu. Uniezależnienie od wpływu czynników zewnętrznych można uzyskać, zapewniając odpowiednio wysokie opory przepływu w kanałach wentylacyjnych. -proste do regulacji. Systemy wentylacyjne muszą być wyposażone w urządzenia umożliwiające w prosty i szybki sposób wyregulować i pomierzyć przepływy przez poszczególne przewody magistralne, gałęzie i kratki.
W naszym klimacie większą część życia spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych - w domu lub w zakładzie pracy. Pomieszczenie chroni nas przed bezpośrednim oddziaływaniem atmosfery - przed opadami, wiatrem, niską temperaturą. Samopoczucie człowieka i jego zdrowie w dużej mierze zależy od środowiska, w jakim on przebywa, tzn. od powietrza. W pomiesz­czeniach zamkniętych można w sposób zorganizowany uzyskać takie parametry powietrza, jakie są niezbędne dla dobrego samopoczucia człowieka bądź dla uzyskania właściwej jakości produkowanych wy­robów. Na stan powietrza w pomieszczeniach zamkniętych wpływa wiele czynników. Spośród nich za podstawowe należy uznać rodzaj i ilość zanieczyszczeń wydzielanych w wyniku produkcji. W okręgach prze­mysłowych i w miastach o dużym natężeniu ruchu drogowego powietrze atmosferyczne jest zanieczyszczone kurzem, gazami spalino­wymi, trującymi wyziewami z zakładów przemysłowych. Jak wielkie znaczenie dla samopoczucia i zdrowia człowieka ma należyta jakość powietrza, świadczy fakt, iż przez organizm ludzki przechodzi prawie dziesięć razy więcej (wagowo) powietrza, niż spo­żywanych posiłków. Jakość powietrza ma nie mniejsze znaczenie dla zdrowia człowieka, niż jakość pokarmów. Zadaniem wentylacji jest usuwanie z pomieszczeń zamkniętych (produkcyjnych i innych) powietrza zanieczyszczonego, a dostarczanie powietrza świeżego, czystego i o określonej temperaturze, tzn. jego oczyszczenie i podgrzanie do wymaganej temperatury przed wprowadzeniem do pomieszczeń.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz