Wentylacja - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wentylacja - omówienie  - strona 1 Wentylacja - omówienie  - strona 2 Wentylacja - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Wentylacja
Stwarzanie warunków, w których człowiek odczuwałby stan komfortu cieplnego, stanowi główny cel instalowania urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zadanie wentylacji polega na tym, aby w pomieszczeniach utrzymać skład i stan powietrza, zgodny z wymaganiami higieniczno-sanitarnymi lub komfortu cieplnego. Oprócz higienicznych istnieją wymagania z punktu widzenia procesow produkcyjnych.
Nadmiar ciepła oraz zanieczyszczenia chemiczne i mechaniczne, znajdujące się w powietrzu, z powodu ktorych nie odpowiada ono wymaganiom higieny, przyjęto określać mianem „czynnikow szkodliwych”.
Do nich zalicza się:
• nadmiar ciepła;
• nadmiar pary wodnej - wilgoci;
• szkodliwe gazy i pary;
• pył;
• nadmiar ilości mikroorganizmow.
• temperatura powietrza;
• średnia temperatura promieniowania;
wilgotność powietrza (a ściślej mowiąc ciśnienie cząstkowe pary wodnej w otaczającym powietrzu);
• względna prędkość przepływu powietrza;
• wydatek energetyczny (tj. ilość ciepła, wytwarzanego przez organizm);
• ilość ciepła zużytego dla odparowania potu;
• opor przewodzenia ciepła przez odzież (wartość clo - z angielskiego słowa clothes).
Średnią temperaturę promieniowania dla człowieka, ubranego w określoną odzież i znajdującego się w określonej pozycji w danym punkcie pomieszczenia, nazywa się jednorodną temperaturą otoczenia o czarnych powierzchniach, które powodowałyby straty ciepła przez promieniowanie rowne stratom, występującym w danym środowisku. Jako temperaturę ekwiwalentno- efektywną przyjmuje się temperaturę powietrza nasyconego (ϕo=100%) i prędkości przepływu 0,1 m/s, które dawało takie samo odczucie cieplne człowieka, jak pewne kombinacje wartości temperatury, wilgotności względnej i prędkości przepływu powietrza.
Według sposobu pobudzania ruchu powietrza systemy mogą być z pobudzaniem naturalnym (tj. systemy wentylacji naturalnej) i systemy z zastosowaniem mechanicznego środka pobudzania ruchu powietrza (wentylatora) (tj. systemy wentylacji mechanicznej).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz