Wykład - Wzrost i rozwój gospodarczy krajów rozwijających się

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Wzrost i rozwój gospodarczy krajów rozwijających się - strona 1 Wykład - Wzrost i rozwój gospodarczy krajów rozwijających się - strona 2 Wykład - Wzrost i rozwój gospodarczy krajów rozwijających się - strona 3

Fragment notatki:

Wzrost i rozwój gospodarczy krajów rozwijających się.
Dwie strony zależności ekonomicznej krajów rozwijających się:
wewnętrzne: jednostronna surowcowa struktura, zależność od kapitału obcego, rynku światowego i odpływ wykwalifikowanej kadry, -przechwytywanie dochodów przez kapitał obcy w procesie MPP
zewnętrzne:
dezintegracja ekonomiki i wysoki udział w jej strukturze układu drobnotowarowego, niski poziom sił wytwórczych, zacofane stosunki produkcji
Warunki wstępne wzrostu i rozwoju gospodarczego:
WZROST =//= ROZWÓJ GOSPODARCZY
wzrost  rozszerzanie się zdolności danego kraju do produkcji towarów i usług niezbędnych dla konsumenta
rozwój  strukturalne oraz inne zmiany towarzyszące wzrostowi gospodarczemu, obejmuje on, ale i wykracza poza doskonalenie umiejętności i techniki, a więc poza czynniki pobudzające wzrost gospodarczy
WARUNKI WSTĘPNE WZROSTU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO:
odpowiednia ilość i jakość: pracy, kapitału, zasobów naturalnych
odpowiednio wysoki poziom technologii
sprzyjające czynniki socjokulturowe
korzystne parametry ekonomiczne
polityka ekonomiczna rządu
różnice w metodach zarządzania
Cechy charakterystyczne krajów rozwijających się:
DOCHÓD - Kraje rozwijające się posiadają cechy wspólne. Jedną z nich jest niski poziom PKB na mieszkańca. W oparciu o ich poziom PKB kraje te bywają klasyfikowane jako rozwinięte lub rozwijające się.
Poszczególne kraje świata są na różnym poziomie rozwoju. Możemy wyróżnic kraje:
o niskim dochodzie
średnim dochodzie (średnio niskim i średnio wysokim)
wysokim
WZROST GOSPODARCZY A PRZYROST NATURALNY
USŁUGI SOCJALNE
kapitał ogólno-społeczny
kapitał fizyczny
ROLNICTWO I TECHNOLOGIE - jedna z najbardziej podstawowych cech krajów rozwijających się to wysoki udział rolnictwa w strukturze zatrudnienia.
Z punktu widzenia technologii w wielu krajów rozwijających się można wyróżnić 2 współistniejące modele produkcji:
NOWOCZESNY (technicznie zaawansowany, wysoce produktywny)
TRADYCYJNY (nisko produktywny, technologiczne zacofany)
PRZESZKODY ROZWOU GOSPODARCZEGO
PRZELUDNIENIE - przyrost ludności oznacza nie tylko przyrost zasobów pracy i produkcji, ale też przyrost ilości osób, które trzeba wyżywić. Im więcej ludzi, tym mniej kapitału i zasobów naturalnych w przeliczeniu na mieszkańca.


(…)

… gospodarczego. Po II wś m.in.:
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD)
Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA)
Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC)
Jeżeli pomoc wykorzystywana jest na konsumpcję, a nie na inwestycje, wtedy przyniesie ona niewiele trwałych korzyści ekonomicznych.
INNE ROZWIĄZANIA
Eksport podstawowego surowca bez rzeczywistego postępu na drodze uprzemysłowienia
Industrializacja…
… ludnościowe komplikowane są przez urbanizację związaną z przeludnieniem. Zatłoczenie miast.
Braki żywności - W większości przeludnionych krajów silny popyt na żywnośc pozwalał jedynie na niewielkie oszczędności i utrudniał rozwój przemysłu.
BRAK INFRASTRUKTURY - Powstanie infrastruktury wpływa pobudzająco na rozwój zarówno ekonomiczny jak i społeczny.
Szkoły, drogi - Kraje biedne zazwyczaj nie posiadają…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz