Wykład - Wydatki z budżetu UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Wydatki z budżetu UE - strona 1 Wykład - Wydatki z budżetu UE - strona 2 Wykład - Wydatki z budżetu UE - strona 3

Fragment notatki:

Wydatki
Wydatki wspólnoty podzielone są na wydatki obowiązkowe i nieobowiązkowe. Jest to raczej sztuczny podział, który ma głównie znaczenie polityczne. Wydatki obowiązkowe wynikają bezpośrednio z traktatów lub postanowień niezbędnych do ich realizacji. Pozostałe wydatki są nieobowiązkowe. Rozróżnienie to jest ważne ze względu na fakt, że ostateczna decyzja w sprawie wydatków nieobowiązkowych należy do Parlamentu Europejskiego. W ten sposób Parlament Europejski może mieć wpływ na sprawy, które dotychczas były wyjęte spod jego kompetencji, jak np. wystąpienia Unii w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa lub elementy współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, które finansowane są z budżetu Unii. Ze względu na polityczny wymiar tej sytuacji często dochodzi do konfliktów między Radą a Parlamentem Europejskim na temat klasyfikacji wydatków. Jest jednak historyczny podział na wydatki obowiązkowe i nieobowiązkowe. Parlament Europejski stara się, aby wykluczyć ten podział w następnym traktacie. Oczywiście, aby zwiększyć swoją władzę w kwestii budżetu, jak również mając za zadanie kontynuację reformy Wspólnej Polityki Rolnej, Parlament musi mieć odpowiednie środki. Podział ten został wprowadzony głównie po to, aby chronić interesy państw rolniczych na początku wspólnego rynku.
We wspólnym oświadczeniu z 30 czerwca 1982r. Parlament Europejski, Rada i Komisja za obowiązkowe wydatki uznały te, które władze budżetowe muszą ująć w budżecie, aby Wspólnota mogła wypełniać swoje - zewnętrzne oraz wewnętrzne - obowiązki wynikające z traktatów oraz postanowień podjętych na ich mocy. Jeszcze ważniejsza jest klasyfikacja wydatków zawarta w dodatku do wspólnego oświadczenia oraz uzależnienie klasyfikacji nowych wytycznych budżetowych od uzgodnień między Parlamentem Europejskim a Radą. Jeżeli jedna z tych instytucji nie zgadza się z klasyfikacją zaproponowaną przez Komisję, przedstawiciele Rady, Parlamentu Europejskiego oraz Komisji zobowiązani są do dalszych negocjacji, aż do momentu ustalenia projektu budżetu.
W celu zapewnienia kontroli nad budżetem Rada Europejska ustanowiła w 1988 roku dyscyplinę budżetową zatwierdzoną decyzją Rady oraz międzyinstytucjonalnym porozumieniem zawartym przez Parlament Europejski, Radę i Komisję. Razem z czwartą decyzją dotyczącą środków własnych z 31 października 1994r. Rada podjęła nową decyzję na temat dyscypliny budżetowej. Z wyjątkiem zmian technicznych, prognozy finansowe mogą zostać zmienione jedynie na wniosek Komisji i za obopólna zgodą Parlamentu Europejskiego i Rady. Parlament Europejski został zapewniony, że instytucje będą dbały o to, aby wzrost wydatków obowiązkowych nie pociągał za sobą zmniejszenia wydatków nieobowiązkowych, a co za tym idzie, ograniczenia roli Parlamentu w decyzjach na temat budżetu. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz