Wykład - wprowadzenie komend SQL

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 413
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - wprowadzenie komend SQL - strona 1 Wykład - wprowadzenie komend SQL - strona 2 Wykład - wprowadzenie komend SQL - strona 3

Fragment notatki:

BAZY DANYCH
dr Grzegorz Filipczyk
Wykład 8
WPROWADZENIE KOMEND SQL
Tworzenie bazy danych: uruchomienie programu, utworzenie bazy (create database „nazwa”), przełączenie się do bazy (use „nazwa”). Następnie tworzenie tabeli.
CREATE DATABASE - tworzenie bazy danych
DROP DATABASE baza - usuwanie całej bazy
SHOW DATABASES - wyświetlanie istniejących baz danych
USE baza - przełączenie się na inną bazę danych
Operacje na tabelach:
CREATE TABLE - tworzenie tabeli DROP TABLE - usunięcie tabeli
ALTER TABLE - zmiana kolumn tabeli (dodanie, usunięcie lub zmiana nazwy kolumny)
RENAME - zmiana nazwy tabeli
Przykład tworzenia tabeli
Create table albumy (
Id int not null,
Wykonawca varchar(30),
Tytuł varchar(30),
Rok year,
Liczba_utw smallint);
Atrybuty pól tabeli
NULL
NOT NULL
DEFAULT wartość
AUTO_INCREMENT
COMMENT `opis'
PRIMARY KEY, KEY
Wartości niepowtarzalne
UNIQUE (lub NOT NULL) - żadne dwa rekordy w tabeli nie mogą mieć jednakowych danych w indeksowanej kolumnie. Jest to jednocześnie index.
SELECT - wyszukiwanie danych, wydobycie danych z baz danych
SELECT FROM ; Opcjonalnie [WHERE , GROUP BY , HAVING , ORDER BY ] klauzula - zdanie poprawne w danym języku
Formułowanie warunku
Po słowie kluczowym WHERE występuje wyrażenie warunkowe
Do zapisu porównywania wartości w języku SQL służy sześć operatorów:
równy =
nierówny
mniejszy
mniejszy lub równy =
W wyrażeniu mogą występować stałe oraz nazwy kolumn tabel wymienionych w klauzuli FROM
Dla wartości numerycznych można budować wyrażenia arytmetyczne korzystając z operatorów + - * / i nawiasów ( )
Stałe tekstowe w SQL są ujmowane w pojedyncze cudzysłowy `Przykład tekstu'
W wyniku porównania powstaje wartość logiczna TRUE (prawda) lub FALSE (fałsz)
Wartości logiczne można łączyć w wyrażenia logiczne za pomocą operatorów logicznych AND, OR i NOT
Priorytet operatorów wykorzystywanych w budowie wyrażeń: operatory porównania, NOT, AND, OR
Porównywanie tekstów - dwa teksty są równe, jeśli występują w nich kolejno te same znaki


(…)


LTRIM() - usuwa znaki niewidoczne (spacje) z lewej strony
RIGHT() - zwraca prawy skrajny fragment łańcucha znaków
RTRIM() - jak LTRIM() lecz dotyczy prawej strony
UPPER() - zmienia litery na duże
ABS(n) - zwraca wartość absolutną (bezwzględną) liczby n CEIL(n) - zwraca najmniejszą liczbę całkowitą większą lub równą n, np. CEIL(15.7)=16 FLOOR(n) - zwraca największą liczbę całkowitą mniejszą lub równą n…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz