MySQL - podstawy

Nasza ocena:

4
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
MySQL - podstawy - strona 1

Fragment notatki:


MySQL  podstawy    1. Polecenia  Polecenie  Składnia 1  Przykład  Logowanie  mysql [-h localhost]   [–u student] [–p]  •  mysql –u student –p  Listing baz  danych  SHOW DATABASES;  •  SHOW DATABASES;  Wybór bazy  danych  USE moja_baza;  •  USE student;  Listing tabel  w bazie  SHOW TABLES;  •  SHOW TABLES;  Opis pól  tabeli  DESCRIBE moja_tabela;  •  DESCRIBE pracownicy;  Tworzenie  tabeli  CREATE TABLE moja_tabela  ({kolumna typ_danych   [NOT NULL | NULL]   [DEFAULT wartość]  [AUTO_INCREMENT]   [UNIQUE [KEY] |   PRIMARY [KEY]]}, ...);  •  CREATE TABLE pracownicy (imie CHAR(20),  nazwisko CHAR(20),wiek INT(3), stanowisko  CHAR(20), pensja DEC(9,2));  •  CREATE TABLE pracownicy (id INT(11) NOT NULL  AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, imie CHAR(20),  nazwisko CHAR(20), wiek INT(3), stanowisko  CHAR(20), pensja DEC(9,2));  Dodawanie  nowego  rekordu  INSERT INTO moja_tabela  [(kolumna, ...)]  VALUES (wartość, ...);  •  INSERT INTO pracownicy(imie, nazwisko, wiek,  pensja) VALUES (‘Jan’, ‘Nowak’, ‘22’, ‘2200’);  Aktualizacja  rekordów  UPDATE moja_tabela   SET kolumna = wartość, ...  [WHERE wyraŜenie];  •  UPDATE pracownicy SET wiek = 23 WHERE imie =  ‘Jan’ AND nazwisko = ‘Nowak’;  Usuwanie  rekordów  DELETE FROM moja_tabela  [WHERE wyraŜenie];  •  DELETE FROM pracownicy WHERE imie = ‘Jan’ AND  nazwisko = ‘Nowak’;  Usuwanie  tabeli  DROP TABLE moja_tabela;  •  DROP TABLE pracownicy;  Selekcja  SELECT [ALL | DISTINCT]   {kolumna_s | formuła_s}, ...  [FROM moja_tabela  [WHERE wyraŜenie_w]  [GROUP BY {kolumna_b   | formuła_b}, ...   [ASC | DESC]]  [HAVING wyraŜenie_h]  [ORDER BY {kolumna_o   | formuła_o}, ...   [ASC | DESC]];    •  SELECT * FROM pracownicy;  •  SELECT MAX(wiek) FROM pracownicy;  •  SELECT imie, nazwisko FROM pracownicy WHERE  Nazwisko LIKE ‘N%’ AND Imie = ‘Jan’;  •  SELECT nazwisko, wiek FROM pracownicy WHERE  wiek  19 ORDER BY nazwisko;  •  SELECT stanowisko, AVG(pensja) FROM pracownicy  GROUP BY stanowisko;  •  SELECT stanowisko, COUNT(*) FROM pracownicy  GROUP BY stanowisko HAVING COUNT(*)  1;      2. Typy danych  Typy danych  Opis  CHAR(m)  znakowy o stałej długości (m)  VARCHAR(m)  znakowy o zmiennej długości (m)  TEXT  znakowy, długość: 65535   DEC(m,d)  liczba dziesiętna, m– maksymalna liczba cyfr, d – maksymalna liczba cyfr po przecinku  INT  liczba całkowita  DATE  data    3. Operatory   •  porównania: =, , =, , LIKE, IN (wartość, ...), BETWEEN x AND y, 

(…)

…)
znakowy o zmiennej długości (m)
znakowy, długość: 65535
liczba dziesiętna, m– maksymalna liczba cyfr, d – maksymalna liczba cyfr po przecinku
liczba całkowita
data
3. Operatory
• porównania: =, >, <, <=, >=, <>, LIKE, IN (wartość, ...), BETWEEN x AND y,
• logiczne: AND, OR, NOT,
• arytmetyczne: +, -, *, /.
4. Znaki specjalne: _ (dowolny znak), % (dowolny ciąg znaków)
5. Funkcje: MAX(), MIN(), SUM(), AVG…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz