Wykład - wprowadzenie do SQL

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - wprowadzenie do SQL - strona 1 Wykład - wprowadzenie do SQL - strona 2 Wykład - wprowadzenie do SQL - strona 3

Fragment notatki:

BAZY DANYCH
dr Grzegorz Filipczyk
Wykład 7
WPROWADZENIE DO SQL
Structure Query Language
Język wysokiego poziomu do manipulowania danymi charakteryzujący się niewielką liczbą instrukcji oraz dużymi możliwościami
Język komunikacji użytkownika z oprogramowaniem zarządzającym relacyjnymi bazami danych
Ujęty w normie ANSI/ISO w roku 1986
Aktualizacje: SQL-89, SQL-94, SQL-99
Język SQL danej bazy SUBJĘZYKI SQL
Język definiowania danych(data definition language-DDL) umożliwia definiowanie struktury danych (tworzenie schematu)
Język manipulowania danymi (Data Manipulation Langiage DML) umożliwia zmianę zawartości BD
Język sterowania danymi ( Data Control Language DCL)umożliwia użytkownikom BD sterowanie trans.
Język zapytań (Query Language) umożliwia pobieranie danych z BD
PODSTAWOWE KONSTRUKCJE JĘZYKA SQL
Operacje na schematach baz danych
Tworzenie tabeli
Usuwanie tabeli
Zmiana schematu tabeli
Zakładanie indeksów
Operacje na danych aktywne
Wstawianie danych
Modyfikacja danych
Usuwanie danych
Operacje na danych pasywne
Zatwierdzenie zmian
Zapytania (kwerendy)
TYPY DANYCH W MySQL (proste i złożone, wyliczeniowe)
W MySQL wyróżnia się trzy podstawowe typy danych: liczbowy, daty i czasu oraz łańcuchowy. Każda z tych kategorii dzieli się na szereg podtypów. W przypadku niektórych typów danych możliwe jest określenie maksymalnej szerokości wyświetlania. W poniższych tabelach wielkość tę oznaczono literą M znajduje się w nawiasach kwadratowych. Największa dopuszczalna zawartość parametru M wynosi 255. Typy liczbowe
Typy liczbowe dzielą się na całkowitoliczbowe i zmiennoprzecinkowe. W przypadku tych drugich istnieje możliwość zdeklarowania liczby cyfr znaczących po przecinku. W tabelach wielkość ta jest oznaczona symbolem D.
W przypadku typów całkowitoliczbowych można je zawęzić do typu UNSIGNED (nieujemny).
Typy daty i czasu
MySQL obsługuje wiele typów daty i czas, w formie łańcuchowej lub liczbowej. Charakterystyczną cechą typu TIMESTAMP jest to, że jeżeli pole tego typu zostanie nie wypełnione, wówczas automatycznie zostanie w nim zapisany aktualny czas i data.
Typy łańcuchowe
Typy łańcuchowe dzielimy na trzy grupy: krótkie - krótkie fragmenty tekstu np.: CHAR
długie - długie fragmenty tekstu oraz dane binarne np.: BLOB
specjalne - typy wyliczeniowe np.: ENUM


(…)

… od precyzji
różny
Używany do deklarowania liczb zmiennoprzecinkowych o pojedynczej lub podwójnej precyzji
FLOAT[(M, D)]
±1.175494351E-38 ±3.402823466E+38
4
Liczby zmiennoprzecinkowe o zmiennej precyzji. Typ ten jest równoznaczny z typem FLOAT(4), pozwala przy tym na określenie szerokości wyświetlania i liczby cyfr znaczących po przecinku.
DOUBLE[(M, D)]
±1.7976931348623157E-308 ±2.2250738585072014E+308
8…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz