Wykład - Wizja lokalna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Wizja lokalna - strona 1

Fragment notatki:

WIZJA LOKALNA.
Jest to czynność wykazująca pewne podobieństwo do oględzin. Często nazywana jest ona oględzinami wtórnymi. Ma ona znaczenie weryfikacyjne, ponieważ jej celem jest sprawdzenie, uzupełnienie czy sprecyzowanie faktów, choćby tylko w pewnych zarysach. Przypomina czasem eksperyment, który od wizji różni się tym, że ma on charakter statyczny, zachowawczy i obserwacyjny.
WSKAZANIE MIEJSCA.
Czynność ta wiąże się z przesłuchaniem danej osoby, która już wcześniej, zeznając, wyjaśniając, określiła właściwości tego miejsca. Osoba ta wskazuje miejsce zdarzenia, ukrycia zwłok czy narzędzi przestępstwa np. broni palnej. Potwierdza ona nie tylko związek z przestępstwem, ale i swą wiarygodność. Jeżeli wskazane miejsce nie było wcześniej znane organowi ścigania zachodzi potrzeba dokonania jego oględzin. Nie należy mylić wskazania miejsca z okazaniem miejsca, które jest czynnością mającą na celu identyfikację miejsca zdarzenia lub wskazanie miejsca, na którym znajdują się ślady lub inne źródła informacji. PENETRACJA TERENU.
Jest to inaczej penetracja miejsca. Podejmowana przed podjęciem oględzin, równolegle do nich lub po ich zakończeniu. Ma na celu zakreślenie granic obszaru, który ma zostać poddany oględzinom, poszukiwanie śladów i porzuconych narzędzi oraz osób związanych z przestępstwem. Czynność ta nie ma znaczenia dowodowego. Ma natomiast charakter pomocniczy, umożliwia prawidłowe przeprowadzanie innej czynności np. oględzin, lecz również ma charakter kontrolny, zwłaszcza po wspomnianych już oględzinach. Chodzi o kontrolę czy nie pominięto jakiś istotnych źródeł dowodowych, np. śladów ucieczki sprawców. OGLĘDZINY RZECZY.
Oględziny rzeczy mogą zostać przeprowadzone zarówno na miejscu zdarzenia, jak i poza nim w sytuacji bezpośredniego zetknięcia się z nim np. podczas przeszukania. Celem oględzin tego typu jest opisanie właściwości rzeczy, ujawnienie na niej śladów, jak również ustalenie jej związku z określonym zdarzeniem. Przedmiotem oględzin są: narzędzia lub inne przedmioty, które miały służyć popełnieniu przestępstwa lub pochodzące bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa; przedmioty mogące służyć do wyjaśnienia istoty czynu i wykryciu sprawcy; wszystkie inne przedmioty, na których zachowały się ślady przestępstwa. Przedmioty te są znajdowane podczas penetracji, oględzin czasem są dostarczane organom ścigania przez różne osoby. Pozwalają one na sformułowanie modus operandi sprawcy działającego przy użyciu określonego narzędzia. Poddane oględzinom rzeczy podlegają opisowi w protokole. Powinny one również zostać sfotografowane i odpowiednio zabezpieczone na użytek procesu karnego. Oględziny rzeczy to najczęściej oględziny dowodów rzeczowych. Mogą to być oględziny rzeczy znalezionych podczas oględzin miejsca przestępstwa, zajmowanych w trakcie przeszukania, znalezionych przy podejrzanym itd. Rzeczą jest tu także dokument, jeżeli interesuje nas nie jego treść intelektualna, lecz cechy fizyczne np. autentyczność, autorstwo, pismo. Często rzeczy takie poddawane są dalszym badaniom.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz